Οι περικοπές στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, που έφερε ο πρόσφατος νόμος για τα "κόκκινα δάνεια", προκαλεί περικοπές και στη χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος στους νοσηλευτές, όταν βρίσκονται σε θεσμοθετημένη άδεια, εκτός της κανονικής και μιας σύντομης αναρρωτικής μέχρι έξι ημερών.

Χάνεται δηλαδή το ανθιγιεινό επίδομα στις μακροχρόνιες άδειες μητρότητας και στις αναρρωτικές, καθώς και σε κάθε άλλη άδεια επιτρέπεται να κάνει χρήση ο νοσηλευτής (εκπαιδευτική κλπ).

Συγκεκριμένα, ο ν.4354/2015, προβλέπει την χορήγηση του επιδόματος, μόνο κατά την κανονική άδεια ή αναρρωτική άδεια μόλις έξι ημερών.  Στο άρθρο 18 του νόμου σημειώνεται ακόμη ότι το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος στους δικαιούχους που έχουν οριστεί, με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017.

Παράλληλα με την εγκύκλιο 2/1015/05-01-2016 της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του νέου μισθολογίου. Σ΄ αυτήν σημειώνεται ότι, η διάταξη του άρθρου 18 του Νόμου 4354/2015 επιφέρει αλλαγή μόνο για το διάστημα των αδειών που καταβάλλεται το εν λόγω επίδομα. Έτσι, από 1-1-2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, το επίδομα αυτό καταβάλλεται μόνο για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε κανονική άδεια καθώς και σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι ημέρες κατ’ έτος.

Αναλύοντας το νόμο και την διευκρινιστική εγκύκλιο, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), σημείωσε πως από την συνδυαστική προσέγγιση των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι εφεξής, οι υπάλληλοι που τελούν σε άδειες συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας, ανατροφής παιδιού, καθώς και σε αναρρωτική άδεια που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.), δεν θα λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κατά την διάρκεια των παραπάνω αδειών.

Στην προκειμένη περίπτωση, τόνισε η ΕΝΕ, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ευθεία περικοπή των μηνιαίων απολαβών των νοσηλευτών, οι οποίοι λαμβάνουν θεσμοθετημένες άδειες. 

Κάνοντας λόγο για ανάλγητη κυβερνητική επιλογή της περικοπής του επιδόματος στους υπαλλήλους που τελούν σε άδεια μητρότητας και ανατροφής παιδιού, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος δήλωσε την πλήρη αντίθεσή της προς τις παραπάνω περικοπές, που μειώνουν ακόμη περισσότερο περαιτέρω το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα των διαχρονικά αδικημένων νοσηλευτών.

Καταλήγοντας, δήλωσε ακόμη ότι "εντύπωση προκαλεί η στοχοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος, κατά το μέρος που οι δικαιούχοι συνδικαλιστικών αδειών, δεν θα λαμβάνουν πλέον το επίδομα, παρότι πρόκειται για ένα πάγιο δικαίωμα των εργαζομένων.