Λάθη και αστοχίες στους υπολογισμούς για τη μείωση των τιμών στις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, που επηρεάζουν και τους ασφαλισμένους, σε ότι αφορά τη συμμετοχή τους, διαπίστωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ).

Με επιστολή του στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Σωτήρη Μπερσίμη, ο Σύνδεσμος ενημερώνει για τις παρατηρήσεις του, τονίζοντας ότι στόχος του είναι οι υπηρεσίες του Οργανισμού να μεριμνήσουν για την διόρθωση των λαθών και την ορθή διατύπωση των αστοχιών, έτσι ώστε η νέα Υπ. Απόφαση που θα πρέπει να εκδοθεί, να μην τα εμφανίζει.

Η σχετική επιστολή, του ΠΑΣΙΔΙΚ αναφέρει χαρακτηριστικά:

"Τα προβλήματα που εντοπίσαμε στο εν λόγω Φ.Ε.Κ. (2816/ν'22-12-2015) είναι τα εξής :
   1) Υπάρχουν εξετάσεις με τον ίδιο κωδικό στο Παράρτημα Ε και στο Παράρτημα ΣΤ, αλλά διαφορετική δοθείσα τιμή. (επισυνάπτονται οι εξετάσεις που υπάρχει διπλή εγγραφή στο Φ.Ε.Κ.)
   2) Υπάρχουν εξετάσεις στο Φ.Ε.Κ. στις οποίες δίνεται νέα τιμή, ενώ με παλαιότερη ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αυτές οι εξετάσεις είχαν καταργηθεί. Τελικά αυτές οι εξετάσεις θα εισαχθούν πάλι στο σύστημα συνταγογράφησης; (επισυνάπτονται οι καταργηθείσες εξετάσεις στις οποίες υπάρχει το πρόβλημα)
   3) Στο Παράρτημα ΣΤ υπάρχουν κάποιες εξετάσεις στις οποίες έχει υπολογιστεί λανθασμένα η τιμή αποζημίωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με βάση την νέα συνολική τιμή αποζημίωσης. Δηλαδή, υπολογίζεται διαφορετικό ποσοστό αποζημίωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε κάποιες εξετάσεις, σε σχέση με το ορθό το οποίο είναι 85% επί της συνολικής τιμής αποζημίωσης".