Μια μέρα αργότερα από την επιστολή των διαγνωστικών κέντρων στον ΕΟΠΥΥ, για τα λάθη στις τιμές των διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, εκδόθηκε νέα διορθωτική απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, με ημερομηνία 12.1.2016.

Η απόφαση με τις διορθώσεις στις τιμές των εξετάσεων, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 28/Β'/15.1.2016).

Η τροποποιητική απόφαση αναγνωρίζει το λάθος στο Παράρτημα Στ' της προηγούμενης απόφασης που είχε δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 2816/Β'/22.12.2015.

Η απόφαση αυτή, περιελάμβανε μεσοσταθμικές μειώσεις της τάξης του 43% στις τιμές 51 διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων που περιγράφονται στο παράρτημα Ε.

Οι λοιπές εργαστηριακές εξετάσεις - στις οποίες διαπιστώθηκαν τα λάθη - περιλαμβάνονταν στο παράρτημα Στ' και των οποίων οι τιμές μειώθηκαν κατά 9% μεσοσταθμικά.

Με την ίδια αρχική απόφαση μειώθηκαν οι τιμές μαγνητικών τομογραφιών και PETscan κατά 18% και 10% αντίστοιχα.

Η απόδοση των μειώσεων των παραπάνω τιμών, συνολικά, αναμένεται να αξιολογηθεί μετά από ένα δίμηνο.