Σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και με κίνδυνο "black out" λειτουργούν τα νοσοκομεία της χώρας, προειδοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), και καλεί τους εργαζόμενους σε κινητοποιήσεις.

Σημειώνει πως "από το συγκεκριμένο Μνημονιακό Προϋπολογισμό, επιβεβαιώνεται η εικονική πραγματικότητα που μεταφέρουν οι υπουργοί Υγείας, για αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ εφέτος".

Επισημαίνοντας ότι τα νοσοκομεία οφείλουν στους προμηθευτές πάνω από 2 δις ευρώ και αδυνατούν να προμηθευτούν υλικά και φάρμακα, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, η ΠΟΕΔΗΝ, κοινοποίησε την κατανομή πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 του υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ).

Στον Προϋπολογισμό σελ. 15 κωδικός 2325 προκύπτει ότι η επιχορήγηση για το έτος 2016 σε φορείς παροχής Υπηρεσιών Υγείας για εξόφληση υποχρεώσεων προς τρίτους (Νοσοκομεία – ΥΠΕ – ΠΕΔΥ) είναι 1,156 δισ. ευρώ. Τα Νοσοκομεία εφέτος επιβαρύνονται επιπλέον με το κόστος χορήγησης των ακριβών φαρμάκων, που το έτος 2015  χορηγούνταν από τον ΕΟΠΥΥ.

Στον συνοπτικό πίνακα, αλλά και στον επιμερισμό των δαπανών δεν υπάρχει πρόβλεψη για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στον κωδικό 2326 σελ.15 προβλέπεται μηδενική επιχορήγηση για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.

Στον κωδικό 2323 σελ.15 «επιχορήγηση σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα για δαπάνες Νοσοκομειακής περίθαλψης οικονομικά αδυνάτων, προβλέπονται 1,265εκ. ευρώ. Δηλαδή 10.000 ευρώ ανά Νοσοκομείο για να καλύψουν τη ζήτηση σε υγειονομικές υπηρεσίες 2,5 εκ. ανασφάλιστων πολιτών (έμμεσα ή άμεσα).

Η επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ είναι 525 εκ. ευρώ, (σελ. 15, κωδ. 2365) όσα και πέρυσι. Υπολείπεται 500 εκ. ευρώ από τα προβλεπόμενα στο συστατικό Νόμο (0,6% του ΑΕΠ). Εξαιτίας αυτού η Πρωτοβάθμια Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη αγοράζεται από τις τσέπες των πολιτών. 

Το Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης επιχορηγείται με 373 εκατ. ευρώ σελ. 23 κωδικός 260. Ίδιο ποσό με πέρυσι, αφού το έτος 2015 εξυπηρετήθηκαν από τα Νοσοκομεία σε υλικά και φάρμακα. Στον κωδικό 2325 σελ. 23 η επιχορήγηση στους φορείς Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης είναι  92 εκατ. ευρώ. Θα συνεχίσουν εφέτος να εμφανίζουν σημαντικές ελλείψεις στη λειτουργία τους. Παράλληλα θα συνεχισθεί η συρρίκνωση – κατάργηση Μονάδων (ΜΟΝΑΔΩΝ 3).
    
Προσλήψεις
Σε ότι αφορά τις προσλήψεις, η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει ότι οι υπουργοί Υγείας δηλώνουν συνεχώς προσλήψεις προσωπικού, δεσμεύσεις οι οποίες αποδεικνύονται μεγάλα ψέματα. 

Σημειώνει ότι στη σελ.10 του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται οι Αμοιβές της μισθοδοσίας του  προσωπικού για το έτος 2016. Είναι ίδια η δαπάνη με πέρυσι. 

Στον κωδικό 5113 (σελ. 33) για Δαπάνες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού (που δεν εντάσσονται σε άλλες δαπάνες) προβλέπεται μηδέν. Και προσθέτει ότι με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 183/30-12-2015) επεκτείνεται η απαγόρευση των προσλήψεων στο Δημόσιο και το έτος 2016. (σχετικό ρεπορτάζ Healthmag, εδώ).

Καταλήγοντας η Ομοσπονδία κάνει λόγο για επικοινωνιακή διαχείριση από τους Υπουργούς Υγείας στο συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ παράλληλα αποπροσανατολίζουν με τις δηλώσεις τους ότι αυξήθηκαν οι δαπάνες για το ΕΣΥ.

Η ΠΟΕΔΗΝ προβλέπει ότι στην οι πιστώσεις στην πραγματικότητα είναι μειωμένες, και ότι οι πολίτες θα βάλουν πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη, το τρέχον έτος για την αγορά των υπηρεσιών, που έχουν ανάγκη με άμεσα ή έμμεσα χαράτσια.

Η Ομοσπονδία προσθέτει ότι εξαιτίας των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού θα αναζητηθούν λύσεις εκ των έσω του συστήματος, με συρρίκνωση – κατάργηση Νοσοκομειακών Μονάδων (διασυνδεόμενα Νοσοκομεία) κλινών, κλινικών, οργανικών θέσεων. Ταυτόχρονα θα υπάρξει περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων (μπλοκάκια, συνεργεία, εκπαιδευόμενοι, ορισμένου χρόνου, ΕΣΠΑ κλπ).

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό του έτους 2016 για το Υπουργείο Υγείας.