Υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ τα ληξιπρόσθεσμα χρέη νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις και τους προμηθευτές ιατρικού, ορθοπεδικού και αναλώσιμου υλικού, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς των ενδιαφερομένων φορέων.

Σε αδρή καταμέτρηση (από πλευράς εταιριών) προχώρησαν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις μέσω του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης η οποία περιλαμβάνει στοιχεία μέχρι τα τέλη Μαϊου, τα ληξιπρόθεσμα προς τις φαρμακευτικές, πλησιάζουν πλέον το 1,1 δισ. ευρώ.

Από το σύνολο των οφειλών, τη "μερίδα του λέοντος" κατέχει πλέον ο ΕΟΠΥΥ ο οποίος χρωστά περίπου τα διπλάσια απ'  ότι τα νοσοκομεία και συγκεκριμένα, για όλες τις προηγούμενες χρονιές, οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τις φαρμακευτικές πλησιάζει τα 675 εκ. ευρώ, όταν τα νοσοκομεία χρωστούν περίπου 390 εκ. ευρώ και τα στρατιωτικά νοσοκομεία περίπου 18 εκ. ευρώ.

Οι φαρμακευτικές διατηρούν ακόμη, υπόλοιπα πληρωμής από πριν το τέλος του 2012, αν και τα ποσά αυτά δεν ξεπερνούν τα 10 εκ. ευρώ, ενώ για το 2013, τα ληξιπρόθεσμα χρέη φτάνουν τα 43,8 εκ. ευρώ.

Τα χρέη της περασμένης χρονιάς ανεβαίνουν στα 538,3 εκ. ευρώ, ενώ μόλις τους πέντε πρώτους μήνες του 2015, τα χρέη που έχουν συσσωρευθεί ξεπερνούν τα 491 εκ. ευρώ.

 

Ρυθμοί πληρωμών

Από τις μετρήσεις των φαρμακευτικών, διαπιστώθηκε ότι από την αρχή του 2014 μέχρι το Μάιο του 2015, οι εταιρίες έχουν εισπράξει περίπου το 51% της αξίας των φαρμάκων με τα οποία προμήθευσαν το ΕΣΥ, μόλις το 33,5% των φαρμάκων προς τον ΕΟΠΥΥ, το 61,54% των φαρμάκων προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, το 82,8% προς τα νοσοκομεία - ΝΠΙΔ, το 70,11% των προμηθειών του ΙΦΕΤ και το 54% των δικαστικών φυλακών.
Και ενώ τα μεγάλα ποσοστά εξοφλήσεων προέκυψαν το 2014 με πληρωμές του 65,5% από τα νοσοκομεία, και ξεπέρασαν το 97% από τα νοσοκομεία ΝΠΙΔ, ο ΕΟΠΥΥ πλήρωσε λιγότερα από τα μισά οφειλόμενα του 2014 (48,58%), κατεβάζοντας το μέσο όρο πληρωμής στο 55,55%.

Όμως σε ότι αφορά την τρέχουσα χρονιά, μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί ποσά που αντιστοιχούν σε ποσοστό λιγότερο του 2% των προμηθειών που έχουν ήδη γίνει.

Πιο αναλυτικά, επί πωλήσεων 373,6 εκ. ευρώ, φέτος έχουν πληρωθεί μόλις 7,3 εκ. ευρώ, αφήνοντας χρέη της τάξης των 366 εκ. ευρώ, ανεξόφλητα!
Και αυτό, γιατί τα νοσοκομεία έχουν πληρώσει μόλις το 1,61% των φαρμάκων που προμηθεύτηκαν, ο ΕΟΠΥΥ ούτε κάν το 1% (για την ακρίβεια το 0,96%) και το ΙΦΕΤ (που εισάγει φάρμακα καλύπτοντας ελλείψεις σε θεραπείες που είναι απολύτως απαραίτητες) έχει καλύψει μόλις το 4,52% των υποχρεώσεών του!

 

Οι προμηθευτές υλικών

Χωρίς να έχουν προχωρήσει σε ανάλογα συγκεκριμένες καταμετρήσεις, οι προμηθευτές ιατρικού εξοπλισμού και διαγνωστικών εκτιμούν τις οφειλές τους από ΕΟΠΥΥ και νοσοκομεία περίπου στο ένα δισ. ευρώ, προβλέποντας μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για τα ορθοπεδικά υλικά και τα αναλώσιμα, για οφειλές που αφορούν χρονιές και πριν το 2014.

Και η αγωνία τους εντοπίζεται στο πρόσθετο πρόβλημα του κλάδου, σχετικά με τη νομιμοποίηση των παραγγελιών που έχουν εκτελέσει, αφού συμβάσεις δεν γίνονται, ούτε οι διαγωνισμοί της ΕΠΥ ολοκληρώνονται ώστε να αποσαφηνιστεί το καθεστώς των προμηθειών από τους τρεις συγκεκριμένους κλάδους.