Αναρτήθηκε από τον ΕΟΦ ο κατάλογος με τα φάρμακα που θα συμπεριληφθούν στην επικείμενη ανατιμολόγηση.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει 9645 ιδιοσκευάσματα, για τα οποία οι φαρμακευτικές που κατέχουν τις άδεις κυκλοφορίας τους, καλούνται από σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα της 25 Ιανουαρίου, να στείλουν τις παρατηρήσεις τους, μόνο σε ότι αφορά την προσθήκη ή διαγραφή προϊόντων.

Στη σχετική ανακοίνωση του ΕΟΦ σημειώνεται ότι οι φαρμακευτικές "θα πρέπει να στείλουν τις παρατηρήσεις τους, υποβάλλοντας αίτημα και σχετικά δικαιολογητικά, στην διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ με την χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη έχουν παραλάβει. Ο σχετικός σύνδεσμος είναι ο ακόλουθος: http://services.eof.gr/myeof/

Για την υποβολή στοιχείων-φύλλων έρευνας, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση".

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, το υπουργείο Υγείας υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Τιμών Φαρμάκων με τη γενική ανακοστολόγηση των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ανά εξάμηνο, ώστε να επιτυγχάνεται μείωση των τιμών όπου είναι δυνατόν.

Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο με τα φάρμακα που θα συμπεριληφθούν στη γενική ανακοστολόγηση, εδώ.