Από αύριο θα αρχίσει να διαμορφώνεται στο υπουργείο Υγείας η εικόνα συμμετοχής των υποψηφίων μάνατζερ στην προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων διοικητών στα νοσοκομεία της χώρας, καθώς θα ολοκληρωθεί η συλλογή των αιτήσεων στις ΥΠΕ και με αυτές που υποβλήθηκαν μέσω ταχυδρομείου.

Πάντως, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι αιτήσεις πρωτοκολλήθηκαν από τις ΥΠΕ στο κεντρικό πρωτόκολλο των υπηρεσιών, χωρίς κανένα διακριτικό που θα μπορούσε να διευκολύνει το διαχωρισμό τους από τα λοιπά έγγραφα που κατατίθενται στις περιφέρειες, με αποτέλεσμα η καταμέτρηση να γίνεται μία-μία.

Κατ΄ εκτίμηση λοιπόν, στην 1η ΥΠΕ οι αιτήσεις έχουν φτάσει πλέον τις 480 έναντι 500 αιτήσεων το 2013, ενώ στη 2η ΥΠΕ υπολογίζονται περί τις 110.

Οι εκτιμήσεις επίσης αναφέρουν, ότι αιτήσεις υπέβαλαν και όλοι οι διοικητές και υποδιοικητές που απομακρύνθηκαν από την παρούσα κυβέρνηση, προκειμένου να επαναξιολογηθούν, ανεξάρτητα αν προτίθενται να αξιώσουν αποζημίωση για την παύση τους με δικαστικά μέσα, ή όχι.

Από αύριο, αναμένεται η αρίθμηση και ο έλεγχος των αιτήσεων στις ΥΠΕ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης των προσόντων του κάθε ενδιαφερομένου και να ακολουθήσει η προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης, ώστε αρχές Φεβρουαρίου να γίνουν οι πρώτες τοποθετήσεις διοικήσεων σε δημόσια νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Υγείας και πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης κ. Πέτρο Γιαννουλάτο, καθώς οι υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση σε δύο υγειονομικές περιφέρειες και για τρία νοσοκομεία, η προσωπική συνέντευξη θα γίνεται ανά ομάδα για κάθε νοσοκομείο για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης, όμως δεν είναι γνωστό πώς θα γίνει αυτό, τη στιγμή που με τον τρόπο αυτό, κάθε υποψήφιος μετέχει τουλάχιστον σε τρεις ομάδες (αν πρόκειται για την ίδια περιφέρεια).

Πάντως, δεν είναι λίγες οι "φωνές" ότι οι αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας έχουν ληφθεί "πριν την αξιολόγηση".

Παραλειπόμενα
Αντίστοιχα όμως, και σε ότι αφορά τα παραλειπόμενα των υποψηφιοτήτων, παράγοντες του χώρου του μάνατζμεντ κάνουν λόγο για αποστολή των φακέλων στο υπουργείο Υγείας αντί των υγειονομικών περιφερειών όπως όριζε η προκήρυξη, γεγονός που συνιστά όχι μόνο τυπικό πρόβλημα, αλλά και ουσιαστικό για το πρόσωπο και την προσοχή που δίνει στη διαδικασία που αποφασίστηκε να τηρηθεί.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν σημαντικά λάθη όπως η τοποθέτηση της ηλικίας δίπλα στο πεδίο "Ο αιτών", ενώ κάποιοι τηλεφωνούσαν για να ενημερωθούν για την ακριβή διεύθυνση αποστολής των αιτήσεων ή ζητούσαν να τυπώσουν στις ΥΠΕ τα δικαιολογητικά για να τα βάλουν στον ατομικό τους φάκελο.

Η ΕΕΜΥΥ
Από την πλευρά της, η Ελληνική Εταιρία Μάνατζερ Υπηρεσιών Υγείας, ζήτησε από τους υποψηφίους να στείλουν και στην Εταιρία τις αιτήσεις υποψηφιότητας και αναμένεται επίσης μέχρι αύριο η παραλαβή μέσω ταχυδρομείου.

Στόχος της ΕΕΜΥΥ, είναι να "δημιουργηθεί ένα πλήρες συγκριτικό Αρχείο τυπικών και κυρίως ουσιαστικών προσόντων (συνεκτιμώμενων) των Μελών, το οποίο θα επιτρέψει τη διαπίστωση του βαθμού αντικειμενικότητας των κρίσεων, ανά θέση ευθύνης, μόλις ανακοινωθούν οι επιλεγέντες και γνωστοποιηθούν τα βιογραφικά τους. Εφόσον διαπιστωθούν ευνοιοκρατικές επιλογές –και μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των αδίκως παραληφθέντων συναδέλφων- θα δημοσιοποιούνται οι συγκεκριμένες περιπτώσεις και θα πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες ενέργειες".