Νέο ωράριο λειτουργίας στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ (π. ΕΟΠΥΥ), προβλέπεται σε εγκύκλιο του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ λειτουργούν κατά τις εργάσιμες ημέρες  από Δευτέρα έως Παρασκευή: από τις 7 π.μ. έως τις 10 μ.μ. 

Το ωράριο των ιατρών που απασχολούνται στις Μονάδες διαμορφώνεται σε 7.30 π.μ. – 9.30 μ.μ. και καθορίζονται δύο βάρδιες : 7.30 π.μ. – 2.30 μ.μ. και 2.30 – 9.30. 

Σε περιπτώσεις που κάποια ιατρική ειδικότητα είναι μοναδική και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών (τόσο κατά τις πρωινές, όσο και κατά τις απογευματινές ώρες), με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί να οριστεί διαφορετικό ωράριο απασχόλησης π.χ. 12.00 το μεσημέρι  – 7.00 μ.μ. 

Το ωράριο εργασίας του λοιπού προσωπικού παραμένει οκτάωρο, εκτός εάν οι κείμενες διατάξεις ορίζουν διαφορετικά. 

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι άπτεται των αρμοδιοτήτων του Διοικητή της τοπικής ΥΠΕ να προσδιορίσει κατά περίπτωση το ωράριο λειτουργίας κάθε μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό αριθμό του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που υπηρετεί στην Μονάδα, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό αυτής και την βέλτιστη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της και σταδιακά να καθορίσει τις συγκεκριμένες Μονάδες Υγείας οι οποίες θα λειτουργούν και σε εικοσιτετράωρη βάση.

Τέλος, με τη νέα απόφαση, και οι Οικογενειακοί Ιατροί θα συμμετέχουν στα τηλεφωνικά ραντεβού.