Καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν έχει σημειώσει τέτοια μείωση στις κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας, έστω κι αν χτυπήθηκε από την οικονομική κρίση. Τα στοιχεία δείχνουν μείωση της κατά κεφαλήν δαπάνης κατά 28%, έναντι το πολύ 10% στις άλλες χώρες που επλήγησαν, όπως Ισπανία, Πορτογαλία, Εσθονία, Λετονία κλπ.

Την ίδια περίοδο, στη Ευρώπη, ο "πρωταθλητής" των συστημάτων υγείας της περασμένης δεκαετίας, αποτελεί σήμερα τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στα ευρήματα αυτά, καταλήγει η ετήσια έρευνα Euro Health Consumer Index (EHCI) για το 2015, που έγινε από τον οργανισμό ασθενών Health Consumer Powerhouse και ανακοινώθηκε χθες.

Σύμφωνα με την έκθεση, στον τομέα υγείας της Ευρώπης, όπου καλλιεργείται μια εικόνα συνεχών περικοπών στους προϋπολογισμούς, προβλημάτων στελέχωσης και δυσαρέσκειας των ασθενών, εύκολα κανείς ξεχνά την τελευταία δεκαετία κατά την οποία έχει σημειωθεί τεράστια επιτυχία.

Το EHCI είχε αξιολογήσει το σύστημα υγείας της Γαλλίας το 2006 ως "πρωταθλητή" ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με 768 βαθμούς στους 1000. Το 2015, η Τσεχική Δημοκρατία με αυτή τη βαθμολογία, βρίσκεται στη 13η θέση, μεταξύ 35 χωρών. 

Η κορυφαία απόδοση της προηγούμενης δεκαετίας, αποτελεί το σημερινό Eυρωπαϊκό μέσο όρο! Αυτό συνέβη παρά τις οικονομικές εντάσεις, προκλήσεις ένταξης και πολιτικές αναταραχές σε πολλές χώρες. Για πρώτη φορά, η πραγματικότητα είναι καλύτερη από τη φαντασία.

Τα αποτελέσματα των θεραπειών έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια των εννέα ετών, όπως φαίνεται στον καθοριστικό δείκτη περιγεννητικής θνησιμότητας, όπου από πέντε χώρες, έφτασαν σε "πράσινα" επίπεδα 23 χώρες, ενώ μόνο τρεις εξακολουθούν να βρίσκονται στα "κόκκινα" το 2015.

Σύμφωνα με τη φετινή έκθεση, υπήρξε μια σταθερή βελτίωση σε βασικούς δείκτες, όπως η παιδική θνησιμότητα, τα ποσοστά επιβίωσης από καρκίνο, τα εγκεφαλικά και τα καρδιαγγειακά.

Μερικές από τις πιο δραστικές αλλαγές έχουν γίνει στους "μαλακούς" δείκτες, οι οποίοι αποτυπώνουν το πώς έχει εξελιχθεί η ενδυνάμωση των ασθενών: πρόσβαση στην πληροφορία, σύγκριση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μεταξύ των παρόχων, διασυνοριακή κινητικότητα με δημόσια χρηματοδότηση, υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας κλπ. Η εξωστρέφεια αυτή, οδηγεί σε ευαισθητοποίηση και ποιότητα.

«Η διαφάνεια των ευρωπαϊκών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης είναι ένα ποιοτικό κλειδί όχι μόνο για τους καταναλωτές αλλά και σε κάθε κοινωνικό εταίρο Η διαφάνεια αποκαλύπτει αδυναμίες και δυσλειτουργίες που απαιτούν δράση. Για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των συστημάτων περίθαλψης, βασικό στοιχείο, αποτελεί η διάχυση της πληροφορίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών», επισήμαινε η έκθεση EHCI το 2006. Υπάρχει μια αυξανόμενη κατανόηση ότι η διαφάνεια είναι απαραίτητη για να οδηγήσει σε περαιτέρω πρόοδο.  

Στην Ελλάδα
Η Ελλάδα με 577 μονάδες, κατέλαβε φέτος την 28η θέση, όπως και το 2014, αλλά σημείωσε πτώση 22 μονάδων από το 2012, και 25 απ΄ το 2013.
Πρόκειται για δραματική πτώση στην κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας: μειώθηκε κατά 28% μεταξύ 2009 και 2011, ενώ πηρε μια αύξηση μόλις 1% το 2012! 

Αυτό αποτελεί έναν εντελώς μοναδικό αριθμό για την Ευρώπη. Συγκρίνοντας χώρες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, κλπ, σε καμία άλλη χώρα δεν έχει αναφερθεί μεγαλύτερη μείωση από 10% στις δαπάνες για την υγεία.

Ενδεχομένως, το στοιχείο της μείωσης κατά 28% να είναι τόσο ακριβής όσο και οι αριθμοί που έστειλαν την Ελλάδα στην ευρωζώνη. Εντούτοις, η Ελλάδα έχει αλλάξει σημαντικά την παραδοσιακή της συνήθεια να υιοθετεί νωρίς τις νέες φαρμακευτικές θεραπείες, και έχει επιβάλλει σημαντικούς περιορισμούς.

Ωστόσο, ως το 2012, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει την 3η υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση φαρμάκων στην Ευρώπη, σε αξίες. Σημαντικό ρόλο σε αυτό είναι η απροθυμία της χρήσης γενοσήμων. Φαίνεται ότι οι φαρμακοποιοί (και οι γιατροί;) δεν είναι πρόθυμοι να εξηγήσουν στους ασθενείς ότι τα γενόσημα είναι αντίστοιχα με τα πρωτότυπα φάρμακα.

Τι έχει αλλάξει στην Ελλάδα τελικά, είναι η ετοιμότητα να εγκρίνει νέα φάρμακα. Όπς δείχνει ο Δείκτης 6.5 (νέα θεραπεία αρθρίτιδας), η Ελλάδα έχει σε ορισμένες περιπτώσεις αλλάξει ριζικά την προηγούμενη γενναιόδωρη στάση της όσον αφορά την εισαγωγή νέων, ακριβών φαρμακευτικών προϊόντων.

Επίσης η Ελλάδα παραμένει πρώτη στην Ευρώπη με μεγάλη διαφορά στον αριθμό γιατρών ανά κάτοικο, και έχει επίσης τον υψηλότερο αριθμό φαρμακοποιών κατά κεφαλήν. Ακόμα η εικόνα της ελληνικής υγειονομικής περίθαλψης, δεν δείχνει κανένα είδος υγιούς ανταγωνισμού για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.

Καταλήγοντας, η έκθεση αναφέρει ότι "φαίνεται σχεδόν υπερφυσικό η Ελλάδα να μπορέσει να κρατήσει τον τεράστιο αριθμό γιατρών και φαρμακοποιών (έκθεση από το 2013 δίνει περισσότερους από 6 γιατρούς ανά 1.000 κατοίκους), εκτός υποστούν πολύ σημαντική μείωση του εισοδήματος".