Η επίσημη παράδοση στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (ΕΕΣ) δύο μονάδων παροχής βασικής φροντίδας υγείας, έγινε την περασμένη Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, από την υπεύθυνη του κλιμακίου του Ισπανικού Ερυθρού Σταυρού που δραστηριοποιείται το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας κ. Raquel Bernedo Pardal.

Η κ. Bernedo Pardal συνυπέγραψε τη σχετική σύμβαση από πλευράς του Ισπανικού Ερυθρού Σταυρού, μαζί με τον πρόεδρο του ΕΕΣ δρ. Αντώνη Αυγερινό.
Οι δύο μονάδες λειτουργούν στα νησιά της Σάμου και της Χίου υπό την εποπτεία του Ισπανικού Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο της συνδρομής του Ισπανικού Ερυθρού Σταυρού στο έργο του ΕΕΣ

Οι μονάδες αυτές ήταν στελεχωμένες με εξειδικευμένο προσωπικό (ιατρούς και νοσηλευτές) του Ισπανικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος είχε παράσχει και τον απαραίτητο τεχνικό ιατρονοσηλευτικό εξοπλισμό. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αρχικά στελέχωνε τις συγκεκριμένες μονάδες υγείας με επαγγελματίες νοσηλευτές και υποστήριζε τη λειτουργία τους με εθελοντές του από τα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα. Εφεξής, οι δύο μονάδες περνούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ε.Ε.Σ., και συνεπώς το σύνολο των ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών θα παρέχεται από εξειδικευμένο προσωπικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Ο Ισπανικός  Ερυθρός Σταυρός, όπως και άλλοι Εθνικοί Σύλλογοι Ερυθρού Σταυρού ξένων κρατών (λ.χ. της Νορβηγίας, της Γερμανίας, της Δανίας, της Αγγλίας κ.α.), από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε η προσφυγική κρίση, στάθηκαν στο πλευρό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μέσω της υπογραφής διμερών συμφωνιών ενίσχυσαν την ανθρωπιστική παρέμβαση του Ε.Ε.Σ. στο πεδίο, διαθέτοντας πολύτιμο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και έμπειρο προσωπικό.