Επιπλέον 21 νέες θεραπείες θα είναι διαθέσιμες σύντομα για τους ασθενείς, ύστερα από την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής Θετικής Λίστας, η οποία αποφάσισε να συμπεριληφθούν οι σχετικές θεραπείες στα φάρμακα που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία.

Πρόκειται για νέα φάρμακα, που είχαν πάρει άδεια από τον ΕΟΦ και τιμολογήθηκαν πρόσφατα με το τελευταίο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ως νέα προϊόντα.

Με την απόφαση αυτή, εντάσσονται στην αποζημίωση της κοινωνικής ασφάλισης, με την ποσοστιαία συμμετοχή των ασθενών, ανάλογα με την περίπτωση της κάθε πάθησης.

Η Επιτροπή έστειλε τη νέα λίστα φαρμάκων στον ΕΟΦ και η διαδικασία προβλέπει την ανάρτησή της άμεσα στην ιστοσελίδα του οργανισμού για την υποβολή ενστάσεων από τις φαρμακευτικές εταιρίες.

Μετά την υποβολή των παρατηρήσεων από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας και τις σχετικές διορθώσεις η νέα Λίστα θα σταλεί στη Διεύθυνση Φαρμάκων του υπουργείου Υγείας. Εκεί, θα ενσωματωθεί με την ήδη υπάρχουσα Λίστα, θα οριστούν οι ασφαλιστικές τιμές σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ (σε σχέση με τις νέες τιμές του τελευταίου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων),  καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής των ασθενών. Με τον συνυπολογισμό όλων αυτών των στοιχείων, θα συνταχθεί η σχετική απόφαση που θα υπογράψει ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.

Για να ισχύσει η νέα Λίστα, θα πρέπει να δημοσιευθεί η σχετική υπουργική απόφαση και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στόχος τώρα της Κυβέρνησης, είναι να έχει ισχύσει η νέα Λίστα μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου, οπότε θα ισχύσουν και οι νέες μειωμένες τιμές των φαρμάκων από το τελευταίο Δελτίο Τιμών, με τη γενική ανακοστολόγηση, αλλάζοντας έτσι τα ποσά με τα οποία συμμετέχουν οι ασθενείς στη φαρμακευτική δαπάνη.