Συναντήσεις με την Γενική Διευθύντρια του Π.Ο.Υ. Dr. Margaret Chan και την Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) κα Laura Thompson είχε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Ιωάννης Μπασκόζος, στο περιθώριο του 138ου Εκτελεστικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), στη Γενεύη. Στις συναντήσεις συμμετείχε και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της χώρας μας κος Αλέξανδρος Αλεξανδρής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τη Dr Margaret Chan, πέραν της ενημέρωσης για τα θέματα υγείας που αφορούν τη χώρα μας, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στην πολύ καλή συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με τον Π.Ο.Υ. και ειδικότερα με το Περιφερειακό Γραφείο του Π.Ο.Υ. για την Ευρώπη. Στο μεταναστευτικό θέμα και τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα για την κάλυψη των αναγκών υγείας των προσφύγων και μεταναστών που με αμείωτο ρυθμό φθάνουν καθημερινά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Επίσης αναφέρθηκε στην πρόθεση από πλευράς Ελλάδας στην διοργάνωση μιας παράλληλης εκδήλωσης σχετική με το θέμα της μετανάστευσης και της διασύνδεσή της με τον τομέα της υγείας στο περιθώριο της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης του ΠΟΥ τον Μάιο.

Από την πλευρά της η Γενική Διευθύντρια υπογράμμισε τη σοβαρότητα του θέματος των προσφύγων και των μεταναστών και την ανάγκη ανάληψης δράσης τόσο από τον Π.Ο.Υ., όσο και από τα κράτη-μέλη, καθώς το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Γεγονός που επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχετικού θέματος στο 138ο Εκτελεστικό Συμβούλιο και από την παρέμβαση της Ελλάδας επίσης.

Συμφωνήθηκε κι από τις δυο πλευρές η συνέχιση της συνεργασίας με στόχο την ανάδειξη του θέματος της μετανάστευσης και της διασύνδεσής του τόσο με την υγεία αλλά και με άλλους τομείς όπως η εκπαίδευση και οι κοινωνική ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στις χώρες υποδοχής και φιλοξενίας.

Κατά τη συνάντηση με την κα Laura Thompson τονίσθηκε η πολύ καλή συνεργασία του Δ.Ο.Μ με την Ελλάδα στην αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών και στην κάλυψη των αναγκών που ανακύπτουν για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες καθώς ο Δ.Ο.Μ είναι ο κύριος Οργανισμός που δρα στο πεδίο και υποστηρίζοντας το ελληνικό κράτος.

Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε για τη δημιουργία μιας κάρτας υγείας για την καταγραφή του υγειονομικού προφίλ των προσφύγων και των μεταναστών με τη δυνατότητα  χρησιμοποίηση της εν συνεχεία από τους κατά τη μετακίνηση τους έως τον τελικό προορισμό.

Επίσης συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες των υγειονομικών πτυχών που έχουν σχέση με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης το οποίο έχει αναλάβει ο ΔΟΜ. Συμφωνήθηκε η συνεργασία με τον Δ.Ο.Μ. στη δημιουργία της προαναφερόμενης κάρτας σύμφωνα και με σχετική πρόταση του Οργανισμού ώστε να υπάρχει ενιαίο σύστημα καταγραφής των υγειονομικών αναγκών μεταξύ των κρατών-μελών.