Ξεκίνησε χθες στον ΕΟΦ η διαδικασία για νέα γενική ανακοστολόγηση των φαρμάκων, μια ημέρα μετά την εφαρμογή των τιμών της τελευταίας ανατιμολόγησης στα φαρμακεία.

Η αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού, ζήτησε από τις φαρμακευτικές να στείλουν ως τις 11 Φεβρουαρίου τα στοιχεία με τις τιμές των φαρμάκων τους, ώστε να προχωρήσει η νέα γενική ανακοστολόγηση όπως προβλέπεται από τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, παράγοντες της φαρμακευτικής βιομηχανίας, εκτιμούν ότι στη συγκεκριμένη ανακοστολόγηση, οι τιμές στα πρωτότυπα φάρμακα αναμένεται να μειωθούν από 0-5%, στα εκτός πατέντας πρωτότυπα (off patent) μέχρι 10%, ενώ στα γενόσημα, υπάρχουν περιπτώσεις που η τιμή θα πέσει μέχρι και 40%!

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι τιμές των πρωτοτύπων που χάνουν την προστασία της πατέντας τους, μειώνονται στο επίπεδο του  μέσου όρου των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης ή στο 50% της αρχικής τιμής τους, ανάλογα με το ποιά είναι η φθηνότερη τιμή. 

Και τα γενόσημα, κοστολογούνται στο 65% της νέας τιμής που προκύπτει, ενώ παράλληλα η τιμή τους μειώνεται ακόμη περισσότερο, με τις απομειώσεις που προκύπτουν από τις συσκευασίες, γεγονός για το οποίο η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις της.

Αιτία είναι ότι οι τιμές των φαρμάκων στη χώρα μας είναι ήδη πολύ χαμηλές, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν πλέον πρόβλημα, αφού με τις συνεχείς μειώσεις της τελευταίας πενταετίας, πολλά φάρμακα παύουν πλέον να είναι κερδοφόρα και οδηγούν τη λειτουργία των εταιριών παραγωγής "στα κόκκινα".

Σε αυτόν το νέο γύρο ανακοστολόγησης, χάνεται η προστασία στα πολύ φθηνά φάρμακα καθώς για το πρώτο εξάμηνο του 2016, μπαίνουν "στο χορό των μειώσεων" τα πρωτότυπα που κοστίζουν από 9 ευρώ και πάνω και τα γενόσημα από 5,5 ευρώ και πάνω.

Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, η προστασία αυτή θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο, στα πρωτότυπα στα 7 ευρώ και στα γενόσημα στα 4 ευρώ. 
Βέβαια, ο μνημονιακός στόχος σε βάθος διετίας, είναι να αρθεί η προστασία ολοκληρωτικά και να φθάσουν τα φάρμακα σε τιμή ενός ευρώ.

Ο ΕΟΦ
Στη σχετική ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ, υπενθύμισε ότι για τη συγκεκριμένη γενική ανακοστολόγηση, θα χρησιμοποιηθούν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες της 4ης Ιανουαρίου, όπως είχε ανακοινωθεί στις 20.1.2016, καθώς και τα δεδομένα τιμών στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε.

Η υποβολή των στοιχείων αυτών θα πρέπει να γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, (http://services.eof.gr/myeof/), διαδικασία η οποία εφαρμόστηκε και κατά τις προηγούμενες ανατιμολογήσεις. 
Το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης (manual) βρίσκεται στη θέση πάνω-δεξιά της οθόνης με την ένδειξη «?», μετά την είσοδο στη εφαρμογή.
Δεν θα γίνεται πλέον δεκτή στο εξής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΦ η υποβολή Φύλλων ‘Έρευνας και δεδομένων ανατιμολόγησης στον ΕΟΦ σε έντυπη μορφή, με email ή εκτυπωμένα σε χαρτί, γι΄ αυτό οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας κλήθηκαν να παραλάβουν άμεσα Κωδικούς Πρόσβασης στο Σύστημα του ΕΟΦ
Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2016 και ημερομηνία λήξης έως και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 (μέχρι 24:00).

Κατά την υποβολή των φύλλων έρευνας ζητούνται στοιχεία που αφορούν:
α) Ημερομηνία λήξης περιόδου προστασίας δεδομένων (data protection period).
β) Ο Αριθμός των Ημερησίων Δόσεων (ΑΗΔ) (ανά συσκευασία) για τους κωδικούς εκείνους για τους οποίους μπορεί να υπολογιστεί σε ακέραιο αριθμό.
γ) Η εισαγωγή των τιμών θα πρέπει να γίνει σε ευρώ, μετά από τη χρήση συναλλαγματικής ισοτιμίας της 4ης Ιανουαρίου 2016.
δ) Θα πρέπει να δηλωθούν στο σχετικό πεδίο τα προϊόντα τα οποία είναι αποκλειστικά για εξαγωγή και δεν κυκλοφορούν και δεν θα κυκλοφορήσουν στην Ελληνική αγορά.

Σημειώνεται, ότι δεν απαιτείται υποβολή φύλλων έρευνας για προϊόντα τα οποία δεν θα ανατιμολογηθούν.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση και την πρακτική που εφαρμόστηκε κατά τις προηγούμενες ανατιμολογήσεις η επικοινωνία των Κατόχων Αδειών Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων με το αρμόδιο Τμήμα γίνεται ως εξής:
1. Ανάρτηση του καταλόγου των προς Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων για τυχόν παραλείψεις και διορθώσεις (προσθήκες και διαγραφές κωδικών).
2. Ο τελικός κατάλογος των προς Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων όπως αυτός διαμορφώνεται μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων από τους ΚΑΚ, συμπεριλαμβάνεται στην εφαρμογή των φύλλων έρευνας.
3. Ανάρτηση του καταλόγου με τις προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων προς διαβούλευση με τους ΚΑΚ.
4. Ο Τελικός κατάλογος με τις τελικές προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων από τους ΚΑΚ, αναρτάται και διαβιβάζεται προς το Υπουργείο Υγείας.

Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι, όπως και σε παλαιότερες ανατιμολογήσεις, δεν θα εκδίδονται αυτοτελείς ή ξεχωριστές απαντήσεις προς τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα θέματα τιμολόγησης. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων θα παραλαμβάνονται από το Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων στα πλαίσια των διαδικασιών που περιγράφονται ανωτέρω και θα γίνεται η επεξεργασία τους αρμοδίως.