Πιστοποίηση για την εφαρμογή του Διεθνώς αναγνωρισμένου Προτύπου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, έλαβαν η Γενική, η Μαιευτική και η Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Για την πιστοποίησή τους, οι κλινικές υιοθέτησαν ένα λειτουργικό και διοικητικό μοντέλο που στηρίζεται στους εξής άξονες: 

•    Πρόληψη της ρύπανσης με μέτρα διαχείρισης και ανακύκλωσης κατά 70% των αστικών αποβλήτων της υγειονομικής μονάδας.
•    Διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης.
•    Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με την εφαρμογή και πιστοποίηση του Διεθνούς Προτύπου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών πετυχαίνει τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και την περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ παράλληλα μειώνει σημαντικά το ενδεχόμενο περιβαλλοντικών ατυχημάτων, αποδεικνύοντας την έμφαση που δίνει στο σεβασμό του περιβάλλοντος.

«Η νέα αυτή πιστοποίηση έρχεται ως επιστέγασμα της διαρκούς προσπάθειας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για διασφάλιση υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας και αναδεικνύει τη δέσμευσή μας στη βέλτιστη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων αλλά και στην αποφυγή ατυχημάτων.  Με συνεχή εκπαίδευση στα πιο σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα, όλοι οι άνθρωποι του Ομίλου έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε καθημερινά τις καλύτερες πράσινες πρακτικές, σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας», δήλωσε ο  Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος.

Η επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS.