Πιστοποιήσεις από τις ιδιωτικές κλινικές που έχουν συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ, ζητά ο Οργανισμός, προκειμένου να αξιολογηθούν για τις υποδομές και την οργάνωσή τους.

Σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού που υπογράφεται από τον πρόεδρο καθ. Σωτήρη Μπερσίμη, ζητείται από όλες τις συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικές κλινικές να στείλουν ως τις 12 Φεβρουαρίου όλες τις επίσημες πιστοποιήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση d8.t6@eopyy.gov.gr. Οι επίσημες πιστοποιήσεις ή διαπιστεύσεις θα πρέπει να σταλούν  στην παραπάνω διεύθυνση, είτε αφορούν ολόκληρη την κλινική, ειτε αφορούν τμήμα της.

Σημειώνεται ότι με προηγούμενη υπουργική απόφαση καθορίζεται για κάθε κλινική, δείκτης υποδομών και οργάνωσης (Ε), στο πλαίσιο διαφόρων δεικτών όπως ο δείκτης επανεισαγωγών, ο αντίστοιχος της βαρύτητας των περιστατικών, το σύνολο των ενεργών κλινών ΜΕΘ κλπ. 
Ο δείκτης λαμβάνει τιμή 1 στην περίπτωση που η κλινική έχει λάβει άδεια με βάση το προεδρικό διάταγμα 517 ή που έχει διαπίστευση ή πιστοποίηση στο σύνολο των κλινικών και τμημάτων, από διεθνούς κύρους και αναγνωρισμένο φορέα (π.χ. JCI, TUV, Bureau Veritas, DQS, IQNER ή άλλο φορέα διεθνώς αναγνωρισμένο), που θα εγκριθεί και θα αναγνωριστεί με σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ. Όταν δεν ισχύουν οι παραπάνω συνθήκες ο δείκτης λαμβάνει τιμή 0.