Αναστάτωση στις δύο ενώσεις των γενικών γιατρών έχει προκαλέσει η απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού να μετακινήσει τους γενικούς γιατρούς των κέντρων υγείας και περιφερειακών ιατρείων σε νοσοκομεία, αλλά και οι σχεδιασμοί του υπουργείου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, χωρίς τη συμμετοχή των εκπροσώπων των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων των γενικών γιατρών, "για τη μεταρρύθμιση του φυσικού τους χώρου", όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά.

Μάλιστα με αφορμή την απόφαση αυτή, η Ελληνική Ένωση Γενικής Ιατρικής, αποφάσισε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ερχόμενη Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι στο υπουργείο Υγείας, καθώς και αποχή των γενικών γιατρών από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, διεκδικώντας καθολική πρόσβαση των πολιτών σε οικογενειακό γιατρό και οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Όπως τονίζουν ο πρόεδρος της Ένωσης Ανάργυρος Μαριόλης και ο γενικός γραμματέας Βαγγέλης Φραγκούλης, οι διοικήσεις της Ένωσης Γενικής Ιατρικής και της Ελληνικής Εταιρίας Γενικής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ), είχαν πρόσφατα συνάντηση με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, ύστερα από αλλεπάλληλα αιτήματα συνάντησης. Κατά τη συζήτηση, τέθηκαν στον υπουργό τα προβλήματα που σχετίζονται με τους αυθαίρετους προγραμματισμούς από την πλευρά των ΥΠΕ, την αποψίλωση των μονάδων ΠΦΥ, την απουσία οργανωμένων και αυτοτελών τμημάτων επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) στα νοσοκομεία, αλλά κυρίως τη μη εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική, της πλειοψηφίας των γενικών γιατρών. Παράλληλα, έθεσαν και την αγωνία τους για την αναμόρφωση της ΠΦΥ, με τα ιατρεία γειτονιάς κλπ.

Οι εκπρόσωποι των γενικών γιατρών υπογράμμισαν ότι τυχόν αποζημίωση του οικογενειακού γιατρού με πάγια αντιμισθία, αντιστοιχεί με εξουδετέρωση του θεσμού πριν την εφαρμογή του. Τόνισαν μάλιστα ότι όλα τα επιτυχημένα συστήματα υγείας στον κόσμο, προβλέπουν μεθόδους αποζημίωσης των οικογενειακών γιατρών, που συνδυάζουν καινοτόμες προσεγγίσεις, που αναζητούν την αξία στη φροντίδα με την παραδοσιακή "κατά κεφαλήν" αμοιβή.

Επίσης, αναφέρθηκαν στην ανάγκη οριοθέτησης της ειδικότητας της γενικής ιατρικής σε σχέση με τις άλλες ειδικότητες, μέσα από διαδικασίες συναίνεσης των επιστημονικών φορέων των διαφόρων ειδικοτήτων, πάντα σε συμφωνία με τα ισχύοντα στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Στην κατεύθυνση αυτή, τονίσθηκε:
- η ανάγκη σχεδιασμού διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων, για τα συνήθη χρόνια νοσήματα στην ΠΦΥ με τη συμμετοχή των γενικών γιατρών στις αντίστοιχες ομάδες εργασίας. 
- η διασύνδεση μεταξύ γιατρών ΠΦΥ και γιατρών άλλων ειδικοτήτων, εξωνοσοκομειακά, αλλά και ενδονοσοκομειακά, καθώς και
- ο καθορισμός του "πακέτου υπηρεσιών" που αναμένει το υπουργείο, να παρέχει ο γενικός γιατρός.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης τονίζουν, πως "παρότι όμως στη συνάντηση ο υπουργός υποσχέθηκε να στείλει το προσχέδιο της απόφασης για τις μετακινήσεις των γενικών γιατρών, το σώμα αιφνιδιάστηκε βλέποντας την εγκύκλιο του υπουργείου προς τις ΥΠΕ, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στις ΥΠΕ να μεταχειριστούν τους ειδικευμένους, τους επιμελητές Β και Α και τους διευθυντές Γενικής Ιατρικής ως βοηθούς διαφόρων νοσοκομειακών γιατρών (πιθανότατα ειδικευομένων που στελεχώνουν τα ΤΕΠ των νοσοκομείων), αφού όπως τονίζει στα νοσοκομεία της επαρχίας έχουν μείνει ελάχιστοι ειδικευόμενοι, περιοριζόμενος σε ευχολόγια για την επάρκεια των μονάδων ΠΦΥ και προφασιζόμενος άγνοια για την απουσία ειδικών στις νοσοκομειακές εφημερίες!".

Με τα δεδομένα αυτά, η ένωση των γενικών γιατρών επισημαίνει:

  • Η θέση του γενικού γιατρού είναι στην κοινότητα, στη γειτονιά σε αστικά κέντρα και στην επαρχία, και όχι στα νοσοκομεία, αφού ο γενικός γιατρός είναι ο εξειδικευμένος γιατρός στην παροχή πρωτοβάθμιας ή πρωταρχικής φροντίδας, και όχι νοσοκομειακής.
  • Η εκπαίδευση στη γενική ιατρική στην Ελλάδα, σε μεγάλο τμήμα της αφορά άσκηση εντός νοσοκομείου, όμως ο στόχος της είναι η κατάκτηση δεξιοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν στην άσκηση της ιατρικής στην κοινότητα.
  • Στον υπόλοιπο κόσμο, Γενικοί γιατροί είναι δυνατόν να εργάζονται σε ΤΕΠ, αφού έχουν κατάλληλα εκπαιδευτεί στην Επείγουσα Ιατρική και παράλληλα το επιθυμούν και οι ίδιοι.
  • Η Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική στην οποία έχει εκπαιδευτεί ο γενικός γιατρός, έχει μικρή σχέση με την Επείγουσα Νοσοκομειακή Ιατρική, και στόχος της είναι η ασφαλής μεταφορά του ασθενούς στην κατάλληλη δομή για αντιμετώπιση.
  • Η πέρα από κάθε λογική επιβάρυνση των ΤΕΠ νοσοκομείων έχει προκύψει από τον περιορισμό της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών σε οργανωμένη ΠΦΥ (μαζική απασφάλιση, οικονομική κρίση κλπ) και αποτελεί φαινόμενο αντίστροφης υποκατάστασης. Η περαιτέρω αποδυνάμωση της ΠΦΥ θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα νοσοκομεία.

Καταλήγοντας οι εκπρόσωποι της Ένωσης δήλωσαν στον υπουργό: "Αφού θέλετε τον γενικό γιατρό να αντιμετωπίζει περιστατικά σε πρώτο βαθμό, ας οργανώσετε το σύστημα της ΠΦΥ και αφήστε τον να παίξει το ρόλο που γνωρίζει και για τον οποίο έχει εκπαιδευτεί.
Επίσης, αν σας λείπουν γιατροί νοσοκομειακών ειδικοτήτων στα νοσοκομεία, γιατί δεν χρησιμοποιείτε τους γιατρούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων του ΠΕΔΥ; Ορισμένων μάλιστα ειδικοτήτων που σε καμίας άλλης χώρας το σύστημα ΠΦΥ δεν μπορείς να συναντήσεις... Τέλος, αν σας λείπου ειδικευόμενοι γιατροί στην επαρχία, δώστε κίνητρα και όχι αντικίνητρα (πχ. νέο ασφαλιστικό) στους νέους γιατρούς, για να μείνουν στη χώρα... Καλώς, κακώς οι ξένες χώρες τους δίνουν για να τους πάρουν κοντά τους..."