Εάν τα περιστατικά που σχετίζονται με τον καρκίνο συνεχίσουν με την ίδια τάση, το 2025, η ασθένεια θα αποτελεί αιτία θνησιμότητας για 11,5 εκατ. ανθρώπους. Με βάση τα σημερινά στατιστικά δεδομένα που σχετίζονται με την ασθένεια του καρκίνου θα πρέπει να κινητοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις για την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου

Η ΑΧΑ, έχοντας εισέλθει στην προστασία της υγείας, υποστηρίζει ενεργά την έρευνα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη θεραπεία του καρκίνου. Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του 2015, το Ταμείο Ερευνών της ΑΧΑ προσέφερε χρηματοδότηση σε 23 ερευνητές δεσμεύοντας 5 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2016 έχουν προϋπολογιστεί 8,5 εκατ. ευρώ για 23 νέα ερευνητικά προγράμματα

Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα προγραμμάτων που η Εταιρεία υποστηρίζει για το 2016 είναι:

  • Το ακαδημαϊκό έργο της, παγκοσμίως γνωστής, ερευνήτριας Luisa De Cola «Προς την απεικόνιση και τη θεραπεία, μέσω υπερμοριακής χημείας και νανοϋλικών», με έδρα το πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.
  • Η έρευνα του Dr. Mariano Barbacid «Χαρτογραφώντας τη γονιδιακή μετάλλαξη», με έδρα τοΕθνικό Κέντρο Ογκολογικών Ερευνών της Μαδρίτης.

Στον ευρύτερο τομέα για την πρόληψη της υγείας, το Ταμείο Ερευνών της ΑΧΑ είναι αρωγός σε 202 ερευνητικά προγράμματα επενδύοντας 45,8 εκατ. ευρώ.
Το Ταμείο Ερευνών δημιουργήθηκε το 2007 με αποστολή να χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα μεγάλου βεληνεκούς. Από την έναρξή του έχει επενδύσει 149 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 492 πανεπιστημιακών ερευνητικών προγραμμάτων σε 33 χώρες. Στόχος του Ταμείου Ερευνών είναι να ενισχύσει την πρόληψη κινδύνων σχετικών με το περιβάλλον, την υγεία και τα κοινωνικά-οικονομικά ζητήματα.