Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που έκανε η ΑΚΟΣ (1618 συμμετέχοντες), οι καπνιστές που συμμετείχαν δήλωναν σε μεγάλο ποσοστό ότι κάπνιζαν από ευχαρίστηση (36,5%  άνδρες και   34,3% γυναίκες) και όχι από εθισμό. Ωστόσο προχωρούσαν σε διακοπή του καπνίσματος, κυρίως όταν νοσούσαν σοβαρά (45,7%).

Για τους  παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τον βαθμό εθισμού στο κάπνισμα του ογκολογικού ασθενή, προέκυψε ότι:

  • Τον βαθμό εθισμού στο κάπνισμα επηρεάζουν καταλυτικά (75%) ο αριθμός των τσιγάρων, αλλά και η χρονική περίοδος (πακέτα/έτος). Με την αύξηση των πακέτων και του χρόνου καπνίσματος αυξάνεται και ο βαθμός του εθισμού.
  • Το φιλικό περιβάλλον - αν ανήκει στην ομάδα των καπνιστών -  επηρεάζει αυξητικά τον βαθμό εθισμού στο κάπνισμα, σε αντίθεση με τις καπνιστικές συνήθειες της οικογένειας, οι οποίες μπορεί να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην έναρξη του καπνίσματος. Ο αυριανός ενήλικας δεν είναι απαραίτητο να γίνει καπνιστής, αν καπνίζουν οι γονείς του, αυτό μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά.
  • Σημαντικό ρόλο στην διακοπή του καπνίσματος παίζει και ο παράγοντας «προσωπική απόφαση».
  • Όσο αυξάνεται η ηλικία, αυξάνεται και η επιθυμία για διακοπή του καπνίσματος ενώ σε όσο μικρότερη ηλικία αρχίζουμε να καπνίζουμε τόσο αυξάνεται και ο βαθμός εθισμού στη βλαβερή συνήθεια.  

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν σε διεπιστημονική συνάντηση, η οποία ασχολήθηκε με τον καρκίνο του πνεύμονα, με μια «άλλη» ματιά, που προϋποθέτει την ολιστική (βιο-ψυχο-κοινωνική) προσέγγιση του ασθενή και την εξατομικευμένη φροντίδα του, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα, αλλά και με την παράλληλη στήριξη του οργανισμού, του ψυχισμού και του κοινωνικού του περιβάλλοντος, με στόχο την αποκατάσταση και τη λειτουργικότητά του.  Για την αναγκαιότητα εφαρμογής ενός στρατηγικού πλάνου συνεργασίας κατέθεσαν τις απόψεις τους έγκριτοι επιστήμονες από τις εμπλεκόμενες ειδικότητες με τον ογκολογικό ασθενή (παθολόγοι-ογκολόγοι, χειρουργοί, ακτινοθεραπευτές κ.ά.)  

Η διοργάνωση τελούσε  υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, της  Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, του Δ.Κ.Θ.Α Υγεία, της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας και της Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακών Στοχευμένων & Εξατομικευμένων Θεραπειών.