Την Επιτροπή, που αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Δ.Σ. απαρτίζουν καθηγητές των ιατρικών σχολών της χώρας, με γνωστικό αντικείμενο τη ρευματολογία ή  με έντονο ενδιαφέρον για τις ρευματικές παθήσεις, ο εκάστοτε πρόεδρος της ΕΡΕ –ΕΠΕΡΕ και ρευματολόγος μέλος του ΔΣ της ΕΛΕΑΝΑ. Τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής είναι:

  • Βασιλόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Ανοσιολογίας Ρευματολογίας, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
  • Βλαχογιαννόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα
  • Γαρύφαλλος Αλέξανδρος, Καθηγητής, Παθολόγος Ρευματολόγος Ανοσιολόγος, Πρόεδρος Ιατρικής Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
  • Δρόσος Αλέξανδρος, Καθηγητής Παθολογίας Ρευματολογίας, Νοσοκομείο Ιωαννίνων
  • Κούβελας Δημήτρης,Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
  • Μανουσάκης Μενέλαος, Καθηγητής Ρευματολογίας Ανοσιολογίας, Γενικός Διευθυντής Παστέρ, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα
  • Σακκάς Λάζαρος, Καθηγητής Παθολογίας Ρευματολογίας Πανεσπιστήμιο Θεσσαλίας, Νοσοκομείο Λάρισας
  • Σφηκάκης Πέτρος, Καθηγητής Παθολογίας Ρευματολογίας, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα
  • Τζιούφας Αθανάσιος, Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα

Έργο της Επιστημονικής Επιτροπής είναι κυρίως να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α για την μεγιστοποίηση της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του ιατρικού κόσμου, των ασθενών, αλλά και του ευρέως κοινού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ρευματικών παθήσεων, με απώτερο στόχο την διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων. 

1η πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής, που έγινε αποδεκτή από το Δ.Σ. της Εταιρείας, είναι η πραγματοποίηση δύο ενημερωτικών ημερίδων τον Μάιο στην Αθήνα και τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη.