Σε τρία κομμάτια «σπάει» η επιτροπή παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης του υπουργείου Υγείας.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών, αποφασίστηκε να συγκροτηθεί μια νέα επιτροπή διαπραγμάτευσης για τα καινοτόμα φάρμακα, καθώς και δύο ομάδες εργασίας, η μία για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης και η άλλη για τα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης.

Στην απόφαση αυτή κατέληξε η Εθνική Επιτροπή παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και της εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης (ΘΠΣ), στην πρώτη της συνεδρίαση που έγινε την περασμένη Πέμπτη 16-7-2015, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Ι Μπασκόζου. Στην Επιτροπή συμμετέχουν υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι του ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, ΠΕΔΥ, ΗΔΙΚΑ και ΕΣΥ.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Μπασκόζος κάλεσε τα μέλη να εργαστούν εντατικά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων στα φάρμακα και η προστασία των οικονομικών πόρων του Δημοσίου.

Εκτός της επιτροπής διαπραγμάτευσης για τα καινοτόμα φάρμακα, οι δύο ομάδες εργασίας θα ασχοληθούν αναλυτικότερα:

- με την εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, καθώς προτεραιότητα δίνεται τόσο στον προσδιορισμό των κατάλληλων SPC φίλτρων (φίλτρα στην περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος) όσο και στην αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τη συσκευασία των φαρμάκων, τον έλεγχο κατανάλωσης ανά ΑΜΚΑ και την ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των σχετικών με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα δεδομένων.

- με τον εξορθολογισμό των δαπανών για την υγεία, όπου σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η εφαρμογή μιας ορθής τιμολογιακής πολιτικής και ενός μηχανισμού εποπτείας της τιμολόγησης φαρμάκων, ενώ σημαντικά έσοδα θα εξασφαλίσει η άμεση αναπροσαρμογή του συντελεστή ΦΠΑ από 6,5% σε 6,0%.