Κλιμάκιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας από τον Ευρωπαϊκό Τομέα Συστημάτων Υγείας και Δημόσιας Υγείας, υπό τον διευθυντή του τομέα Δρ. Hans Kluge, επισκέφθηκε την Ελλάδα στις 12-13 Ιανουαρίου 2016 για την έναρξη πρωτοβουλίας του ΠΟΥ με τίτλο «Ενίσχυση της ικανότητας για καθολική κάλυψη» (SCUC), που αποσκοπεί στην υποστήριξη μεσοπρόθεσμων προτεραιοτήτων στον τομέα υγείας και χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.

Το κλιμάκιο του ΠΟΥ, συναντήθηκε με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Γιάννη Μπασκόζο, τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού, Πάνο Παπαδόπουλο και την διευθύντρια Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής Υγείας, Σοφία Παράσχου-Γεωργούδη.

Στη συνάντηση, η οποία δεν ανακοινώθηκε ποτέ από το υπουργείο Υγείας, ο ΠΟΥ ζήτησε μεταρρυθμίσεις σε 3 άξονες, ως προϋπόθεση για τη σχετική εξάμηνη πρωτοβουλία του (και τη χρηματοδότησή του):

  1. Ενίσχυση της καθολικής πρόσβασης σε ποιοτική φροντίδα
  2. Βελτίωση της διαφάνειας, της ένταξης και του εκσυγχρονισμού της διακυβέρνησης της υγείας
  3. Βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος υγείας.

Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει τη δημιουργία του απαραίτητου πλαισίου για:

  • Κλιμάκωση του δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
  • Εξορθολογισμό των διαγνωστικών
  • Δημιουργία Κέντρου αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας και στρατηγικής πληροφόρησης
  • Δημιουργία ικανότητας για ορθολογική αγορά υπηρεσιών υγείας
  • Έναρξη και διατήρηση του πολιτικού διαλόγου σχετικά με τις πολιτικές για την υγεία, στρατηγικές και σχέδια.

Δέσμευση ΠΟΥ για καθολική κάλυψη 
Κατά τη συνάντηση, ο Δρ. Kluge έκανε λόγο για "νέα σελίδα" στην συνεργασία Ελλάδας - ΠΟΥ, δεσμεύτηκε για παροχή της "απαραίτητης υποστήριξης στη μεταρρύθμιση που ξεκίνησε από το Υπουργείο και η οποία στοχεύει στην καθολική κάλυψη υγείας και στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση του συστήματος υγείας", ενώ δεσμεύθηκε και για εκτεταμένη συμμετοχή του ΠΟΥ και στα τρία επίπεδα.

Ο κ. Ξανθός επανέλαβε πως "ο τομέας υγείας στη χώρα μας αντιμετωπίζει αποδιοργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών και ελλιπή κάλυψη των ανασφάλιστων"  και πρόσθεσε ότι "οι δράσεις προτεραιότητας προσανατολίζονται στην σταθεροποίηση του συστήματος υγείας και τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, και είμαστε ανοιχτοί να μάθουμε από τις καλές πρακτικές που προωθούνται από τον ΠΟΥ".

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν άμεσα σε λεπτομερή σχεδιασμό και υλοποίηση των δραστηριοτήτων που συμφωνήθηκαν. Παράλληλα,  θα υπάρξουν κοινές προσπάθειες για τον εντοπισμό μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων συνεργασίας για τη στήριξη του σχεδίου μεταρρύθμισης της υγείας.

Η χρηματοδότηση
Η δράση SCUC πραγματοποιείται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω μιας συμφωνίας επιχορήγησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΠΟΥ Ευρώπης. Στόχος της δράσης είναι να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της ισότητας πρόσβασης στην υγεία στην Ελλάδα, ιδιαίτερα του πιο ευάλωτου πληθυσμού που επλήγη από την κρίση, με την παροχή βοήθειας στις ελληνικές αρχές να κινηθούν προς την καθολική κάλυψη υγείας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας τους.

Υπενθυμίζουμε ότι τελευταία πληθαίνουν οι φωνές διεθνώς για καθολική πρόσβαση των πληθυσμών στις υπηρεσίες υγείας των κρατών (προηγούμενο δημοσίευμα Healthmag, εδώ), στηριζόμενες σε ένα βασικό "πακέτο" υπηρεσιών υγείας για όλους, αφήνοντας τη δυνατότητα διαφοροποίησης στην οικονομική ευχέρεια του κάθε πολίτη.