Σε εξαγορά της σουηδικής Meda έναντι 7,2 δισ. δολ. ή 9,9 δισ. δολ, συμπεριλαμβανομένου του χρέους της, αποφάσισε να προχωρήσει η φαρμακευτική Mylan. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τρίτο τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας,το ποσό θα καταβληθεί κατά 80% σε μετρητά και το υπόλοιπο σε μετοχές και υπολογίζεται ότι οι μέτοχοι της Meda θα πάρουν από 152-165 σουηδικές κορώνες ανά μετοχή.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Mylan, Robert Coury  δήλωσε πως "η εξαγορά της Meda θα επιταχύνει το όραμα και τη στρατηγική της εταιρίας, ενώ θα δημιουργήσει σημαντική αξία. Η Meda είναι μοναδικό και στρατηγικό κεφάλαιο, με εργατικό δυναμικό υψηλής ποιότητας, που θα προστεθεί στην παγκόσμια πλατφόρμα της Mylan και παρέχει νέες ευκαιρίες για τους μετόχων της και όλων των άλλων ενδιαφερόμενων μερών".

Η εξαγορά θα επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο της Mylan σε εξειδικευμένα γενόσημα και ΜΗΣΥΦΑ και θα δώσει πρόσβαση σε νέες αγορές, όπως της Κίνας, Ρωσίας και Μέσης Ανατολής. Η συμφωνία θα φέρει κέρδη από το 2017 και συνέργειες ύψους 350 εκ. δολ. τέσσερα χρόνια μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Το Δ.Σ. της Meda συνέστησε στους μετόχους να αποδεχθούν την προσφορά, ενώ δύο μέτοχοι που κατέχουν το 30% της Meda συμφώνησαν να προσφέρουν τις μετοχές τους, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.