Μπορεί η Επιτροπή της Θετικής λίστας να ολοκλήρωσε τις εργασίες της, μπορεί ο αρχικός κατάλογος να δημοσιοποιήθηκε με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, όμως και εδώ - απ΄ ότι φαίνεται - υπάρχουν προβλήματα.

Το γεγονός οδήγησε τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις να ενημερώσουν σχετικά τον πρόεδρο της Επιτροπής Κατάρτισης Θετικού Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων καθηγητή Δημήτρη Κούβελα.

Αναλυτικά με επιστολή του ο αρμόδιος αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) Μάριος Κοσμίδης, ενημερώνει τον κ. Κούβελα σχετικά με τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί.

Καθώς αυτή ήταν η πρώτη φορά που η προτεινόμενη λίστα δημοσιοποιήθηκε, ο αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ, χαιρέτισε την πρωτοβουλία για την ανάρτηση του προσχεδίου του καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων, σημειώνοντας πως με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η διαφάνεια στη διαδικασία.

Στη συνέχεια ενημέρωσε τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής σχετικά με τα στοιχεία που έχουν παραθέσει εταιρίες - μέλη του Συνδέσμου για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην παρούσα ανάρτηση, σε ότι αφορά τα κριτήρια ένταξης των φαρμάκων στη λίστα συνταγογράφησης των Ταμείων, καθώς και σε τυπογραφικά και αριθμητικά λάθη.

Οι φαρμακευτικές έχουν διαπιστώσει λάθη στη περιγραφή των προϊόντων (χαρακτηρισμός δραστικής ουσίας, κωδικός ATC κ.α.), στον υπολογισμό του DDD, παραλείψεις προϊόντων, διαγραφές που δεν έχουν γίνει, αλλά και προβλήματα επί των περιορισμών / αποκλεισμών που έχουν τεθεί οι οποίοι δεν συνάδουν με τις εγκεκριμένες ενδείξεις των προϊόντων (ΠΧΠ).

Για τη διόρθωση των παραπάνω θεμάτων, ο ΣΦΕΕ ζητά προφορική ακρόαση από τον πρόεδρο της Επιτροπής, ώστε να γίνει κατανοητός ο λόγος αποκλεισμού ή περιορισμού και να δοθεί η δυνατότητα στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας των φαρμάκων να παρουσιάσουν την επιχειρηματολογία τους. 

Ο ΣΦΕΕ θεωρεί πως η πραγματοποίηση ακρόασης μπορεί να συμβάλει θετικά στη δημιουργία ενός κλίματος διαφάνειας των αποφάσεων και επαληθευσιμότητας και θα ελαχιστοποιήσει τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στην πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία.