Σε επίσχεση εργασίας επ΄ αόριστον προχωρούν από Δευτέρα οι εργαστηριακοί γιατροί της Δυτικής Ελλάδας εξαιτίας των μειώσεων στις τιμές των εργαστηριακών εξετάσεων και τις ασφυκτικές επιστροφές rebate και clawback.

Το δ.σ. του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών ανακοίνωσε ότι καλύπτει την προκηρυγμένη επ’ αόριστον επίσχεση αναστολής εκτέλεσης παραπεμπτικών του ΕΟΠΥΥ από το Σύνδεσμο Ιδιωτών Εργαστηριακών Ιατρών Δυτικής Ελλάδας από Δευτέρα, 15/02/2016, έχοντας ενημερωθεί αναλυτικά για τις δυσμενείς συνέπειες στην ποιότητα υπηρεσιών υγείας από την εφαρμογή της πρόσφατης υποκοστολόγησης των εργαστηριακών εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ.

Επισήμανε ότι η μεσοσταθμική μείωση της αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ πάνω από το 50%, βρίσκεται κάτω από το όριο ασφαλούς εκτέλεσης πολλών εργαστηριακών εξετάσεων (κόστος αιμοληψίας, επεξεργασίας βιολογικών υλικών, άρτιας διενέργειας της ανάλυσης, ποιοτικός έλεγχος, συντήρηση μηχανημάτων, μισθοδοσία προσωπικού, πάγια έξοδα, κλπ), δημιουργώντας δυνητικούς κινδύνους για την ποιότητα των διαγνωστικών υπηρεσιών υγείας.

Σημείωσε πως η επιβολή κουρεμάτων rebate και clawback ισοδυναμούν με δήμευση πάνω από 70% του κύκλου εργασιών του εργαστηριακού τομέα, γεγονός που οδηγεί σε λουκέτα τα μικρομεσαία εργαστήρια, ευνοώντας την εγκαθίδρυση των σουπερ-μάρκετ υγείας ως ισχυρά επιχειρηματικά ολιγοπώλια.

Οι νέες τιμές αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και θα πρέπει να αναθεωρηθούν άμεσα. 

Ο Ι.Σ. Πατρών διεκδικεί:

  • Πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών πρώην ταμείων (από το 2010) και οφειλών ΕΟΠΥΥ (από το 2012).
  • Απόσυρση υποκοστολόγησης των τιμών των εργαστηριακών εξετάσεων (Υ.Α.Γ3γ/οικ.98494/2015 ΦΕΚ Β΄ 2816). Απαιτείται άμεση ανακοστολόγηση εξετάσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ανελαστικό κόστος της άρτιας διενέργειας αυτών.  
  • Άμεση εφαρμογή ορίων αναγραφής εξετάσεων ανά κατηγορία ιατρικής πράξης και ανά ειδικότητα (ΦΕΚ 2243 Β 18-08-2014 και 35 Β 14-01-2015) από την ΗΔΙΚΑ, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.Διαχωρισμός και δημιουργία κλειστών κωδικών ανά είδος εξέτασης. 
  • Κατάργηση του clawback.
  • Καθιέρωση ιατρικής αμοιβής διαγνωστικών πράξεων.
  • Άμεσο έλεγχο της προκλητής ζήτησης και κατευθυνόμενης συνταγογράφησης. Εφαρμογή διαγνωστικών πρωτοκόλλων.