Στο τέλος του μηνός θα μπορούν να πιστωθούν τα ποσά των εφημεριών του δευτέρου τριμήνου του έτους για τους  νοσοκομειακούς γιατρούς.

Η διοίκηση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) σε επικοινωνία με το υπουργείο Υγείας, ενημερώθηκε ότι τα ποσά που αναλογούν στους γιατρούς για τις εφημερίες Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου θα εκταμιευτούν στις 27 Ιουλίου. Όμως λόγω valeur, θα είναι αξιοποιήσιμα στις 31 Ιουλίου, για να αναρτηθούν οι εφημερίες στην ΕΑΠ.

Μετά την ενημέρωση αυτή, ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ Δημήτρης Βαρνάβας τόνισε πως "πρέπει συνεπώς οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων να προωθήσουν άμεσα τα σχετικά εντάλματα στους Επιτρόπους, ώστε να είναι δυνατή η ανάρτηση στην ΕΑΠ και να καταστεί εφικτή η καταβολή των εφημεριών στις 13 Αυγούστου ή το αργότερο στις 27 του ίδιου μήνα. 

Η ίδια διαδικασία θα ισχύσει για τις υπερωρίες του υπόλοιπου προσωπικού". 

Η ΟΕΝΓΕ κάλεσε τις Ενώσεις Γιατρών να συνεργαστούν στενά με τα λογιστήρια των Νοσοκομείων και σε περίπτωση οιασδήποτε εμπλοκής να ενημερώσουν την Ομοσπονδία.