Υπογράφηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Υγείας  η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας

Σκοπός της Επιτροπής είναι να διαπραγματεύεται άμεσα με τις φαρμακευτικές εταιρείες τις τιμές των σκευασμάτων (πρόκειται κατά κύριο λόγο για ακριβά και εξειδικευμένα φάρμακα) και να επιτυγχάνει σημαντικές εκπτώσεις με γνώμονα το όφελος του ελληνικού συστήματος υγείας και των ασθενών.  

Διευκρινίζεται ότι αντικείμενο της Επιτροπής είναι αποκλειστικά η διαπραγμάτευση των τιμών των σκευασμάτων για τα οποία θα έχει ήδη ληφθεί η απόφαση να ενταχθούν στη θετική λίστα. 

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κ. Δημήτριος Γεωργακέλλος, καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Την Επιτροπή απαρτίζουν Οικονομολόγοι, στελέχη του ΕΟΠΥΥ, του ΕΟΦ και του ΙΦΕΤ, Φαρμακοποιοί και Γιατροί. Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης δεν λαμβάνουν οικονομικές αποδοχές.