Χρησιμοποιείται πάντα συμπληρωματικά και παράλληλα με άλλες μεθόδους, όπως τη χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία, τη χειρουργική, ενισχύοντας τη δράση τους. Η υπερθερμία είναι η αύξηση της θερμοκρασίας όλης της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται (καρκίνος και κοντινοί υγιείς ιστοί), ενώ η ογκοθερμία προκαλεί εκλεκτική αύξηση της θερμοκρασίας του καρκινικού όγκου, με ελάχιστη διάχυση στους γύρω υγιείς ιστούς.

Η Ελληνική Εταιρεία Ογκολογικής Υπερθερμίας (ΕΕΟΥ) ανακοίνωσε ένα παράδειγμα ασθενούς, στον οποίο, η εφαρμογή της ογκο-υπερθερμίας είχε πολύ καλά αποτελέσματα, παράλληλα με ορμονοθεραπεία, που του χορήγησε ο ουρολόγος του. Πρόκειται για έναν 75χρονο άνδρα, ο οποίος έπασχε από ανεγχείρητο καρκίνο στον προστάτη, με πολλαπλές πνευμονικές μεταστάσεις σε όλα τα πνευμονικά πεδία αμφοτερόπλευρα.

Σύμφωνα με τον Δρ Λάζαρο Δανιηλίδη, ιδρυτικό μέλος ΕΕΟΥ:

«Ο συνδυασμός υπερθερμίας με την κλασική ορμονοθεραπεία έφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα με πλήρη ύφεση του πρωτοπαθούς όγκου και των πνευμονικών μεταστάσεων. Το PSA, ο καρκινικός δείκτης του προστάτη, σχεδόν μηδενίστηκε»

Πού εφαρμόζεται

Ήδη στο Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο λειτουργεί σύστημα επιφανειακής Υπερθερμίας Ελληνικής κατασκευής του Ε.Μ.Π., που προσφέρει θεραπεία στους ασθενείς από το 2012. Επιπλέον λειτουργεί και στο Αττικό Νοσοκομείο. Η μέθοδος της Επιφανειακής Υπερθερμίας εφαρμόζεται σε περιστατικά καρκινικών όγκων που βρίσκονται σε βάθος 3-4 εκατοστών. Τα δύο Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία δεν διαθέτουν προς το παρόν μονάδα «εν τω βάθει» υπερθερμίας, για την αντιμετώπιση καρκινικών όγκων σε βάθος μεγαλύτερο των 3 εκατοστών. Αυτή την ανάγκη καλύπτουν δύο ιδιωτικά Κέντρα Ογκολογικής Υπερθερμίας, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη.

Η υπερθερμία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος καταπολέμησης του καρκίνου. Διακρίνεται σε ολοσωματική και περιοχική. Η θεραπευτική δράση της ολοσωματικής υπερθερμίας έγκειται στην αντιμετώπιση γενικευμένων μεταστάσεων αλλά και στην πρόληψή τους. Η θεραπευτική δράση της περιοχικής όγκο-υπερθερμίας έγκειται στην εκλεκτική υπερθέρμανση του ίδιου του όγκου μέσα σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Στόχος είναι η απόπτωση των καρκινικών κυττάρων και η συνακόλουθη συρρίκνωση – καταστροφή όγκων και μεταστάσεων. Συγχρόνως αυξάνει τη ροή αιμάτωσης και την διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης, ούτως ώστε η αντικαρκινική δράση της χημειοθεραπείας ή της ακτινοβολίας να είναι εξαιρετικά πιο αυξημένη όταν εφαρμόζονται παράλληλα. Η μέθοδος είναι ακίνδυνη για τον ασθενή, καθώς, με τη νέα γενιά μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας, αποφεύγεται ο κίνδυνος εγκαυμάτων του δέρματος.

Πού έχει αποτελέσματα

Με βάση τις πρακτικές ΕΒΜ (Evidence Based Medicine), η Ελληνική Εταιρία Ογκολογικής Υπερθερμίας, σε συμφωνία με την ESHO και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ακτινοθεραπευτικής Εταιρίας (ESTRO), δέχεται τις παρακάτω ενδείξεις ορθής εφαρμογής της Υπερθερμίας (ΥΘ) σε συνδυασμό με Ακτινοθεραπεία (ΑΚΘ) η/και Χημειοθεραπεία (ΧΜΘ), όπως ενδείκνυται κατά περίπτωση:

·        Υποτροπές προσθίου θωρακικού τοιχώματος από καρκίνο μαστού (ΑΚΘ+ΥΘ)

·        Υποτροπές επιφανειακών όγκων (έως 4cm βάθος) (ΑΚΘ+ΥΘ)

·        Κακοήθη μελανώματα (ΑΚΘ+ΥΘ)

·        Ανεγχείρητοι καρκίνοι τραχήλου μήτρας. (ΑΚΘ+ΥΘ)

·        Μη μικροκυτταρικοί καρκίνοι πνεύμονα (ΑΚΘ+ΥΘ)

·        Καρκίνοι ουροδόχου κύστης (ΑΚΘ+ΥΘ)

·        Όγκοι εγκεφάλου (ΑΚΘ+ΥΘ)

·        Σαρκώματα μαλακών μορίων (ΧΜΘ+ΥΘ)

·        Καρκίνοι Ορθοπρωκτικής χώρας (ΑΚΘ+ΥΘ)

·        Καρκίνοι Οισοφάγου (ΑΚΘ+ΥΘ)

 

Κατόπιν συγκεκριμένων ενδείξεων, με απόφαση ογκολογικού συμβουλίου, εφαρμόζεται και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

·        Ως παρηγορική/ανακουφιστική αγωγή σε μεταστατική νόσο σε συνδυασμό με ΧΜΘ (perfusion, κλπ).

·        Περιτοναϊκές εμφυτεύσεις

·        Μελάνωμα άκρων

·        Μεσοθηλίωμα

·        Παιδιατρικοί όγκοι από germ-cells