Στην έγκριση της Θετικής Λίστας προχώρησε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, με την υπογραφή σχετικής απόφασης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι διορθώσεις που ακολούθησαν μετά τη διαβούλευση με τις φαρμακευτικές εταιρίες.

Η νέα λίστα περιλαμβάνει περίπου 100 νέα πρωτότυπα, καθώς και την πλειονότητα των γενοσήμων και υβριδικών που εγκρίθηκαν πήραν τιμή με το τελευταίο δελτίο τιμών φαρμάκων.

Όπως δήλωσε στο ο πρόεδρος της Επιτροπής Θετικής Λίστας καθ. Δημ. Κούβελας, η  νέα λίστα περιλαμβάνει πολλά καινούρια φάρμακα που πραγματικά δίνουν λύση σε ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες, με καινοτόμους μηχανισμούς, ενώ παράλληλα εντάσσει και την πλειονότητα των νέων γενοσήμων. Τα γενόσημα που εξαιρέθηκαν αφορούσαν κάποιους συνδυασμούς φαρμακευτικών ουσιών για τα οποία χρειάζονταν διπλή ένδειξη και λόγω θεραπευτικού πρωτοκόλλου, η ΗΔΙΚΑ δεν μπορούσε να τα κατηγοριοποιήσει.

Η νέα λίστα εντάχθηκε στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ για τους φαρμακοποιούς από τις 12 το μεσημέρι σήμερα, οπότε ξεκίνησαν να προστίθενται ένα - ένα τα νέα φάρμακα, ενώ στη συνέχεια δημοσιεύθηκε και στο ΦΕΚ 333/Β΄/ 16.02.2016.

Σχετικά με το θέμα, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την υπογραφή της υπουργικής απόφασης και σημείωσε: "Δεδομένης της μείωσης της τιμής των γενοσήμων φαρμάκων, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, σε συνεννόηση με τον ιατρό τους, να έχουν αισθητά μειωμένη συμμετοχή στη δαπάνη  επιλέγοντας αξιόπιστο γενόσημο του οποίου το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι ίδιο με το πρωτότυπο.Στη νέα υπουργική απόφαση, μειώνεται και το πλαφόν συμμετοχής των ασφαλισμένων μέχρι τα 20 ευρώ από 50 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στην παραπάνω ΥΑ, ο εξορθολογισμός του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών τιμών σε ορισμένα πρωτότυπα και φάρμακα οδήγησε σε οριακή αύξηση του ποσού που πληρώνουν οι ασθενείς πέραν της συμμετοχής τους (διαφορά ασφαλιστικής τιμής- λιανικής τιμής). 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το παραπάνω πρόβλημα- και ύστερα από μελέτη του ΕΟΠΥΥ-  μαζί με τη θετική λίστα υπογράφηκε τροποποίηση παλαιότερης Υπουργικής Απόφασης στην οποία αναφέρεται ότι  «το ποσό που ο ασθενής καλύπτει πέραν της θεσμοθετημένης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των 50 ευρώ ανά μοναδιαίο σκεύασμα».

Με την τροποποίηση της ΥΑ το παραπάνω ποσό μειώνεται στα 20 ευρώ. Την πρόσθετη δαπάνη που προκύπτει από την ελάφρυνση των ασφαλισμένων και υπολογίζεται στα 8,6 εκ. ευρώ, θα καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ.

Με την παρέμβαση αυτή διασφαλίζεται ότι για πρώτη φορά η μεσοσταθμική μείωση της τιμής των φαρμάκων με τη νέα τιμολόγηση συνεπάγεται και μείωση της επιβάρυνσης των ασφαλισμένων".

Δείτε εδώ το ΦΕΚ της Θετικής Λίστας και εδώ το ΦΕΚ της απόφασης μείωσης του πλαφόν στα 20 ευρώ.