Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου υγειονομικού προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο "Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου", στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναρτήθηκε στη ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για πρόσληψη, ως τις 29 Φεβρουαρίου στις 3 μ.μ.

Οι προβλεπόμενες θέσεις αφορούν:

Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
– 1 Ιατροδικαστή
– 1 ΤΕ Νοσηλευτή
– 1 Μαία, ΤΕ Κατηγορία
– 1 Τεχνολόγο Ακτινολόγο, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών
– 1 ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό

Π.Ε.Δ.Υ., Μυτιλήνης
– 1 ΠΕ Ιατρό

Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»
– 1 ΠΕ Ιατρού (ειδικότητα Νεφρολογία)
– 1 ΠΕ Ιατρού (ειδικότητα Παθολογίας)
– 1 Ψυχολόγο
– 1 Κοινωνικό Λειτουργό
– 1 Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών – στριών

Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων»
– 1 ΠΕ Ιατρό, ειδικότητα Ιατροδικαστικής
– 1 ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό

Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν. Κ.Υ. Λέρου
– 1 ΠΕ Ιατρού
– 1 Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών – στριών

Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου «Το Βουβάλειο»
– 1 ΠΕ Ιατρού

Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω «Ιπποκράτειον»
– 1 ΠΕ Ιατρού
– 1 Τεχνολόγο Ακτινολόγο, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών

Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»
– 1 ΠΕ Ιατρού
– 1 ΤΕ Νοσηλευτή
– 1 Τεχνολόγο Ακτινολόγο, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών
– 1 Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών – στριών

Τομέας ΕΚΑΒ Ρόδου
– 2 ΠΕ Ιατροί.

Δείτε την πρόσκληση, εδώ.