Το συνέδριο «Νοσοκομειακό Φάρμακο: Επάρκεια, ποιότητα, πρόσβαση και διαφάνεια σε καιρούς οικονομικής κρίσης», θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2016 στην Αθήνα. 

Στόχος του συνεδρίου είναι να τεθούν στο επίκεντρο του διαλόγου οι πολιτικές για τα νοσοκομειακά φάρμακα και να αντιμετωπιστεί το θέμα του νοσοκομειακού φαρμάκου με τρόπο που να εξασφαλίζει επάρκεια φαρμάκων, να εγγυάται την ποιότητα και την ασφάλεια για τους ασθενείς, να αίρει τα προβλήματα πρόσβασης των ασθενών κάθε κατηγορίας, ηλικίας και πάθησης στο νοσοκομειακό φάρμακο και παράλληλα να εξασφαλίζει διαφάνεια στο καθεστώς προμηθειών των νοσοκομείων όλης της χώρας. 

Η παραπάνω «εξίσωση» είναι από τις δυσκολότερες που καλείται να επιλύσει το σύστημα υγείας στη χώρα μας, όμως η λύση της με αποτελεσματικό, σύγχρονο και δίκαιο τρόπο θα ανακουφίσει εκατομμύρια πολίτες που σήμερα ταλαιπωρούνται στις δομές της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.
Το συνέδριο αποτελεί βήμα διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στον χώρο του συστήματος υγείας, μέσα από το οποίο μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα αξιοποιήσιμα από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. 

Σημαντική είναι η παρουσία στο συνέδριο του Javier Urzay, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του Ισπανικού Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων, της Farmaindustria Espaňa. O Javier Urzay είναι πρόεδρος της ισπανικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τα Καινοτόμα Φάρμακα (www.medicamentos-innovadores.org). Στο συνέδριο για το Νοσοκομειακό Φάρμακο ο Javier θα συμμετάσχει με δύο εισηγήσεις: η πρώτη για τους συμψηφισμούς και η δεύτερη για το πρόγραμμα ΒEST, το οποίο διευθύνει και το οποίο αφορά την προώθηση των κλινικών μελετών.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στη διάρκεια του συνεδρίου για το Νοσοκομειακό Φάρμακο είναι: 
•    Προβλήματα επάρκειας- Αντιμετώπιση ελλείψεων φαρμάκων
•    Προβλήματα κατανομής προϋπολογισμών νοσοκομείων 
•    Όρια δαπανών για το νοσοκομειακό φάρμακο  
•    Κωδικοποίηση και μητρώο για προμήθειες νοσοκομειακών φαρμάκων 
•    Νοσοκομειακό φάρμακο και Κλινικές Μελέτες
•    Υπολογισμός αποθεμάτων και ροών νοσοκομειακών φαρμάκων και υλικών νοσοκομειακών φαρμακείων 
•    Φαρμακευτική κάλυψη ανασφαλίστων και απόρων 
•    Αύξηση χρήσης γενοσήμων 
•    Συμμόρφωση σε θεραπευτικά πρωτόκολλα 
•    Θέματα Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
•    Θέματα ποιότητας και ασφάλειας για τους ασθενείς
•    Φάρμακα Υψηλού Κόστους 
•    Αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων (χημειοθεραπείες, αιμοκαθάρσεις, ψυχικές παθήσεις, παιδιατρικά θέματα κ.ά.)