Το συμφέρον του αιτούντα μετανάστη, ο οποίος δηλώνει ανήλικος και ζητά διεθνή προστασία από τη χώρα μας, θα λαμβάνεται υπόψιν στη διαδικασία χορήγησης ασύλου. Και αν παρά τη διαδικασία προσδιορισμού παραμένουν αμφιβολίες για την ηλικία, τότε θα θεωρείται ανήλικος.

H διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας ασυνόδευτων ανηλίκων που ζητούν τη χορήγηση διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα, ρυθμίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού και του Αν. Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα. 

Από την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 7.6.2013, έχει σε αρκετές περιπτώσεις ανακύψει ζήτημα προσδιορισμού της ηλικίας ανηλίκων που προσέρχονται σ΄ αυτήν. Με δεδομένο ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι αιτούντες διεθνή προστασία δεν προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία τους, ο προσδιορισμός της τελευταίας καθίστατο ιδιαίτερα δυσχερής, όταν από τις δηλώσεις τους δημιουργείτο αμφιβολία. Επιπλέον, η διαπίστωση της ηλικίας των αιτούντων διεθνή προστασία και ειδικότερα της πιθανής ανηλικότητάς τους, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς με αυτήν συνδέονται πρόσθετες διαδικαστικές εγγυήσεις προς όφελος του αιτούντα (ανάγκη για διορισμό επιτρόπου, στέγαση κ.α.). 

Με την παραπάνω απόφαση θα είναι δυνατή η παραπομπή του αιτούντα σε αρμόδια δομή του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, στην οποία απασχολείται παιδίατρος, ψυχολόγος και λειτουργεί κοινωνική υπηρεσία. Για τον προσδιορισμό της ανηλικότητας λαμβάνονται υπόψη μακροσκοπικά χαρακτηριστικά (ύψος, βάρος, φωνή κλπ) και αξιολόγηση από τον ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία ασύλου, με γνώμονα πάντοτε το βέλτιστο συμφέρον του αιτούντα, εφόσον δε η αμφιβολία δεν αίρεται, ο αιτών θα θεωρείται ανήλικος.