Πλήρη καταγραφή όλων των δεδομένων που μπορούν να συλλεγούν από το σύστημα υγείας της χώρας, ξεκινώντας από επιδημιολογικά δεδομένα και κατανάλωση φαρμάκων και εμβολίων, μέχρι την ακριβή καταγραφή  - επιτέλους - ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τις μονάδες υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς υγείας, προωθεί το υπουργείο Υγείας με τροπολογία στο νομοσχέδιο για το "παράλληλο πρόγραμμα".

Πρόκειται για μια ψηφιακή αποτύπωση πυραμιδικής δομής όπου το υπουργείο θα έχει στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία που παράγονται από τις μονάδες υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς, ενώ ο κάθε φορέας θα έχει πρόσβαση μόνο στα δικά του στοιχεία.

Για τη διαχείριση των πληροφοριών αυτών, συγκροτείται ειδική Επιτροπή Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αρχείων, υπό την προεδρία του γενικού γραμματέα Υγείας και τη συμμετοχή των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων: Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομικών Υπηρεσιών και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Η διάταξη παραπέμπει σε υπουργική απόφαση για τον προσδιορισμό των λεπτομερειών που θα δώσουν το "πράσινο φως" για την ανάπτυξη του νέου αυτού ψηφιακού συστήματος ελέγχου.

Καθοριστικό στοιχείο αποτελεί η διασφάλιση της ανωνυμίας του ασθενή, η οποία πρέπει να διατηρείται στο επίπεδο του υπουργείου Υγείας (να μην αναγνωρίζει τον ασθενή). Γι΄ αυτό προβλέπεται κωδικοποίηση του ΑΜΚΑ και χρήση κρυπτογραφικών συναρτήσεων κατακερματισμού από το επίπεδο της πηγής των στοιχείων αυτών. Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ του υπουργείου, προβλέπει διπλή κρυπτογράφηση των κατακερματισμένων στοιχείων ταυτοποίησης του ασθενή στο επίπεδο εφαρμογής και στο επίπεδο της βάσης δεδομένων. Γι΄ αυτό θα χρησιμοποιούνται δύο συμμετρικά κλειδιά για την κρυπτογράφηση για το ίδιο πρόσωπο.

Ο όλος σχεδιασμός της ψηφιοποίησης κάθε δυνατού στοιχείου από την λειτουργία του συστήματος υγείας, στοχεύει κατ΄ αρχήν στην εξαγωγή στοιχείων που θα επιτρέψουν το σχεδιασμό πολιτικής υγείας, αλλά και στην παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών του συστήματος, για την άσκηση πολιτικής φαρμάκου, για στατιστική ανάλυση της συνταγογράφησης, πέραν των καταγραφών που εφαρμόζονται ήδη στον ΕΟΠΥΥ.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας, "με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η δημιουργία ενός συστήματος που θα δίνει ανά πάσα στιγμή τη συνολική εικόνα των επαγγελματιών υγείας και του λοιπού προσωπικού σε κάθε μονάδα υγείας που σήμερα είναι κατακερματισμένη, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείρισή τους ανάλγοα με τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε όλους".

Ο σχεδιασμός προβλέπει τις real time καταγραφές  στη λειτουργία των νοσοκομείων (νοσηλευτική κίνηση, εξωτερικά ιατρεία, στελέχωση κλπ), τα οικονομικά τους δεδομένα (κίνηση λογιστηρίου, αποθήκης, φαρμακείου), προσωπικά δεδομένα, αλλά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως διάγνωση, επιδημιολογική επιτήρηση, ιατρικές πράξεις, συνταγογράφηση, έκβαση θεραπείας κλπ. για τα οποία θα τηρηθεί η νομοθεσία της Αρχής Προτασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ξεχωριστή θα είναι η καταγραφή των αποθεμάτων σε εμβόλια και στοιχεία οργάνωσης και λειτουργίας των μονάδων αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.

Τα στοιχεία που τελικά θα συλλεγούν, αφορούν:

  • τις εγγραφές ασθενών στον κάθε οικογενειακό γιατρό, 
  • τη συνταγογράφηση ανά σκεύασμα ανα μήνα, έτος νομό, νοσοκομείο, δημόσια δομή υγείας και γιατρό,
  • στοιχεία για τους επαγγελματίες υγείας και το προσωπικό των νοσοκομείων, τις μονάδες ΠΦΥ του ΠΕΔΥ, ανά βαθμίδα γιατρού, εκπαιδευτικό επίπεδο και ειδικότητα,  και αναλυτικά κωδικοποιημένα στοιχεία για την κίνηση των ασθενών, δημογραφικά χαρακτηριστικά, ασφαλιστικό φορέα, κλινική, τύπο διάγνωσης, Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο (ΚΕΝ), φάρμακα, ιατρικές πράξεις και συγκεντρωτικό το κόστος νοσηλείας.

Μπορείτε να δείτε την τροπολογία όπως κατατέθηκε, εδώ.