Αναπληρωτής γενικός γραμματέας τοποθετείται για πρώτη φορά στο υπουργείο Υγείας.

Τη θέση αναλαμβάνει ο Σταμάτης Βαρδαρός, με απόφαση που υπογράφουν από κοινού ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και ο αναπληρωτής υπουργός Παύλος Πολάκης. 

Ο κ. Βαρδαρός είναι Πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο: Ομάδες Πίεσης και Κοινωνική Πολιτική.

Μέχρι σήμερα, ήταν υπεύθυνος τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ - ΓΣΕΒΕΕ και επιστημονικός υπεύθυνος της ΓΣΕΒΕΕ σε θέματα πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, ενώ μέχρι πρότινος το όνομά του συζητιόταν για τη θέση του αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ.

Το υπουργείο Υγείας
Με αφορμή την τοποθέτηση του κ. Βαρδαρού στη θέση του αναπληρωτή γενικού γραμματέα, ο οποίος θα ασχολείται με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τα παρακάτω:

"Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένως ο Πρωθυπουργός, μια από τις βασικές και κρίσιμες προτεραιότητες της Κυβέρνησης στον τομέα της Υγείας είναι να προωθηθεί η μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). 
Σε αυτό το πλαίσιο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016,  το υπουργείο Υγείας θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση και θα προωθήσει για ψήφιση στη Βουλή το σχετικό Νομοσχέδιο το οποίο θα έχει ως  βάση το Σχέδιο που εκπόνησε η Ομάδας Εργασίας για την ΠΦΥ με επικεφαλής τον καθηγητή Υγιεινής, Κοινωνικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΑΠΘ, Αλέξη Μπένο. 

Πυρήνας του παραπάνω Σχεδίου είναι το αποκεντρωμένο «ιατρείο γειτονιάς» όπου ο οικογενειακός γιατρός και η διεπαγγελματική ομάδα υγείας θα έχουν υπό την ευθύνη τους ένα συγκεκριμένο πληθυσμό και θα προσφέρουν ολιστική φροντίδα με έμφαση στην πρόληψη και στην αγωγή υγείας. Η πρώτη φάση του Σχεδίου περιλαμβάνει πιλοτική εφαρμογή σε αστικές περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και του Ηρακλείου Κρήτης. 

Παράλληλα, όλο αυτό το χρονικό διάστημα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας προχωρά στην υλοποίηση μέτρων για τη σταθεροποίηση και την αναδιοργάνωση των σημερινών δομών ΠΦΥ και κυρίως του ΠΕΔΥ (συγκεντροποίηση εργαστηριακών εξετάσεων, επέκταση του ωράριου των πρωτοβάθμιων δομών υγείας, μεταστέγαση σε ιδιόκτητα ακίνητα κ.α). με στόχο την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων δομών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση της μεταρρύθμισης με σταθερά βήματα και σωστή παρακολούθηση, ενεργοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας, η θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα με ειδική αρμοδιότητα την Πρωτοβάθμια Φροντίδα. Από σήμερα την παραπάνω θέση έχει ο πολιτικός επιστήμονας, Σταμάτης Βαρδαρός ο οποίος θα έχει το ρόλο υλοποίησης και συντονισμού των δράσεων για τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ ενώ παράλληλα σε συνεργασία με τις διοικήσεις των Υγειονομικών περιφερειών (ΥΠΕ) θα προχωρά σε δράσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των δομών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού.

Με αυτό τον τρόπο η Κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας σηματοδοτούν με σαφή τρόπο την πολιτική προτεραιότητα της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Γι’ αυτό το λόγο, άλλωστε, υπήρξε  αύξηση στον προϋπολογισμού των ΥΠΕ για το 2016 κατά 35 εκατ. ευρώ και παράλληλα μέσω των συμβάσεων ΥΠΕ - ΕΟΠΥΥ, μεταφέρθηκαν - για πρώτη φορά - πόροι από την Κοινωνική Ασφάλιση στις δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.