Μια έντεχνη αύξηση κατά 15% στις αιματολογικές εξετάσεις επιφύλαξε το Σαββατοκύριακο συζήτησης του "παράλληλου προγράμματος" στη Βουλή. Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, προβλέπεται ξεχωριστή συμμετοχή 15% στους ασφαλισμένους που καταφεύγουν στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια για την διενέργεια αιματολογικών εξετάσεων και μετρήσεις οστικής πυκνότητας.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 372/Β'/18.2.2016 και αναφέρει ότι "Η συμμετοχή των ασφαλισμένων στις εξετάσεις που περιγράφονται στα παραρτήματα Ε και ΣΤ υπολογίζεται στο 15% επί του κρατικού τιμολογίου. 

Στα παραρτήματα Ε΄ και ΣΤ΄ τροποποιείται ο τίτλος της τρίτης στήλης και απαλείφεται η φράση «συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή ασφαλισμένου 15%»".

Σημειώνουμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση αφορά τις τιμές 51 διαγνωστικών εξετάσεων των οποίων οι τιμές είχαν μειωθεί κατά 43% (παράρτημα Ε) και των λοιπών εργαστηριακών εξετάσεων που είχαν μειωθεί μεσοσταθμικά κατά 9% (παράρτημα ΣΤ), τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η απόφαση αυτή, ήρθε την περασμένη Παρασκευή, ενόσω οι εργαστηριακοί γιατροί ξεκινούσαν επίσχεση εργασίας για τα παραπεμπτικά του ΕΟΠΥΥ, θέτοντας θέμα "ασφυξίας" των μικρών εργαστηρίων από την έλλειψη ρευστότητας.

Παράλληλα, τα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια είχαν υποβάλλει σχετικό αίτημα για τις εξετάσεις αυτές, καθώς με την απόφαση μείωσης των τιμών, στην τελική τιμή που είχε αναρτηθεί, συμπεριλαμβανόταν και η συμμετοχή ασφαλισμένου.

Τώρα, με την απόφαση αυτή, οι τιμές "παίρνουν τα πάνω τους" κατά το ποσοστό της συμμετοχής του ασφαλισμένου και η προβλεπόμενη τιμή του κρατικού τιμολογίου, αφορά μόνο το ποσό που θα καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ.

Συνάντηση με τους εργαστηριακούς γιατρούς 
Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ καθ. Σωτ. Μπερσίμης, είχε συνάντηση την περασμένη Πέμπτη με εκπροσώπους των εργαστηριακών γιατρών, κατά τη διάρκεια της οποίας: 

  • Παρουσίασε στους εκπροσώπους της ομοσπονδίας εργαστηριακών ιατρών,  τις προτάσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, προς το Υπουργείο Υγείας για τον εξορθολογισμό της συνταγογράφησης.  
  • Επεσήμανε ότι προωθείται η διαδικασία αποπληρωμής των παρόχων για το 2013, με μια σειρά από μέτρα που στόχο έχουν την ολοκλήρωση των ελέγχων.  
  • Πρότεινε εκ νέου συνάντηση στις αρχές Μαρτίου προκειμένου να γίνει εκτίμηση των συνολικών απαιτήσεων των εργαστηριακών ιατρών για το μήνα Ιανουάριο και εξέφρασε την πρόθεση διορθωτικών κινήσεων σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης από το στόχο του κλειστού προϋπολογισμού, λόγω μειωμένης ζήτησης.  
  • Εισηγήθηκε την δημιουργία ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ομοσπονδίας για την παρακολούθηση των ενεργειών που βρίσκονται στο στάδιο σχεδιασμού και υλοποίησης.  
  • Επικρότησε την απόφαση των εκπροσώπων των εργαστηριακών ιατρών να προχωρήσουν σε μελέτη κοστολόγησης των διαγνωστικών εξετάσεων. 

Άμεσες πληρωμές των παρόχων
Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ  καθ. Σωτήρης Μπερσίμης επανέλαβε ότι: «η τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων προς τους παρόχους του οργανισμού αποτελεί βασική προτεραιότητα για για τη διοίκηση», ανακοινώνοντας ύστερα από σύσκεψη με το υπουργείο Υγείας, την άμεση πληρωμή των συμβεβλημένων γιατρών για τον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2015,.

Ο κ. Μπερσίμης πρόσθεσε ότι ταυτόχρονα, προχωρούν οι διαδικασίες οριστικοποίησης για την έκδοση ενταλμάτων Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2015, ώστε να γίνουν άμεσα και οι αντίστοιχες πληρωμές. 
Με τις συγκεκριμένες ενέργειες καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων του Οργανισμού προς τους συμβεβλημένους ιατρούς για επισκέψεις που έγιναν μέσα στο 2015. 

Η νέα διοίκηση διαμορφώνει αντίστοιχο πλαίσιο προγραμματισμού και πληρωμών για το σύνολο των παρόχων του Οργανισμού.