Με κάθε τρόπο επιχειρεί το υπουργείο Υγείας να κρατήσει τους νέους γιατρούς που έχουν παραμείνει ακόμη στη χώρα και αποφασίζουν να κάνουν ειδικότητα σε κάποιο νοσοκομείο. Μάλιστα για να μην μείνουν κενές οι θέσεις τους όταν τελειώνουν την ειδικότητα, δίνεται η δυνατότητα επέκτασης των συμβάσεών τους. Ακόμη και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση στο νοσοκομείο που υπηρετούσαν κατά το χρόνο εκπαίδευσής τους, τους δίνεται η δυνατότητα να μετακινηθούν σε άλλη θέση -ειδικευμένου πλέον - σε νοσοκομείο της περιφέρειας όπου πήραν την ειδικότητα.

Ταυτόχρονα λαμβάνονται και μέτρα για τη διαφάνεια της λίστας αναμονής για χορήγηση ειδικότητας, για την οποία στο εξής προβλέπεται η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου προτεραιότητας στις ΥΠΕ, το οποίο θα παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της κάθε περιφέρειας, μαζί με τις κενές θέσεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία της κάθε περιφέρειας.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικού καταλόγου, τότε επίσημο βιβλίο με αριθμημένες σελίδες και με μονογραφή και σφραγίδα, τηρείται για κάθε νοσοκομείο και ο χρόνος αναμονής προσδιορίζεται από το χρόνο υποβολής της αίτησης του κάθε ενδιαφερόμενου γιατρού.

Αν μάλιστα υπάρξουν νέες θέσεις ειδικότητας, τότε γίνεται κλήρωση, για τον επαναπροσδιορισμό της σειράς τοποθέτησης, και με την παρουσία των ενδιαφερομένων, αν το επιθυμούν.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε κοινή απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού και του αναπληρωτή υπουργού Παύλου Πολάκη, με την οποία ορίζονται με κάθε λεπτομέρεια τα δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων ειδικότητας, ύστερα από τα φαινόμενα υπηρέτησης στο ΕΣΥ "γιατρών" χωρίς πτυχίο, που είδαν τελευταία το φως της δημοσιότητας.

Βασικό "συστατικό" των δικαιολογητικών για την έναρξη άσκησης για να αποκτήσουν ειδικότητα, όπως φαίνεται από την απόφαση, είναι η υποβολή φωτοτυπίας του Πτυχίου τους (επικυρωμένο πτυχίο από Πανεπιστήμιο της Ε.Ε. μαζί με απόφαση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ), φωτοτυπία της άδειας άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση εκπλήρωσης του αγροτικού, δηλαδή κάθε στοιχείο που θα βεβαιώνει πως ο ενδιαφερόμενος διαθέτει πτυχίο προκειμένου να προχωρήσει στην ειδικότητα.

Ολόκληρη η διαδικασία για την απόκτηση ειδικότητας, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, εδώ.