Ειδική μέριμνα για την τροφοδοσία στη Μονάδα Απεξάρτησης «18 Άνω» στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ) θα λάβει το υπουργείο Υγείας ύστερα από σχετικές καταγγελίες από έξι οργανώσεις και συλλόγους.

Με αφορμή τις καταγγελίες αυτές, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τη Διοίκηση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα στη σίτιση τόσο των θεραπευομένων του «18 άνω», όσο και των λοιπών ασθενών που νοσηλεύονται εντός του ΨΝΑ ή διαβιούν σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.
Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι στο «18 άνω» του ΨΝΑ ενημέρωσαν το υπουργείο Υγείας πως παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται περιορισμός στις προμήθειες τροφίμων υψηλού κόστους, δεν τίθεται θέμα ελλείψεων στην τροφοδοσία της Μονάδας.
Παρότι, όμως, δεν υπάρχουν προβλήματα στην τροφοδοσία του  «18 άνω» , η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα καθώς στη συγκεκριμένη Μονάδα φιλοξενούνται νέοι άνθρωποι και ειδικοί πληθυσμοί όπως μητέρες με παιδιά και άτομα με συνοσηρότητα (HIV, ηπατίτιδες) οι οποίοι έχουν αυξημένες ή ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες.