Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης 42 προσλήψεων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), με την υπογραφή των συναρμόδιων υπουργών.

Οι θέσεις θα προκηρυχθούν την επόμενη εβδομάδα και θα αφορούν 8μηνες συμβάσεις με στόχο τη στελέχωση των επτά Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του ΚΕΘΕΑ

Με τις παραπάνω προσλήψεις ψυχιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, ειδικών θεραπευτών, θα καλυφθούν οι ανάγκες των Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων, τα οποία εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης και ψυχιατρικής νοσηρότητας (διπλή διάγνωση) και που πριν τη δημιουργία των συγκεκριμένων δομών δεν είχαν άλλη δυνατότητα θεραπευτικής φροντίδας, ειδικά στην περιφέρεια. 

Με αυτό τον τρόπο δίνεται προσωρινή λύση στο πρόβλημα βιωσιμότητας που θα αντιμετώπιζαν τα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα λόγω της λήξης της χρηματοδότησής τους μέσω ΕΣΠΑ. Έτσι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας εξασφαλίζει τη συνέχεια στη φροντίδα των θεραπευομένων, μέχρις ότου προχωρήσουν οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις δομές του ΚΕΘΕΑ.