Για σωστή και δίκαιη εφαρμογή του νοσοκομειακού clawback, δεσμεύθηκε ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος, δηλώνοντας παράλληλα αντίθετος προς το μέτρο, στο πλαίσιο της ημερίδας "Νοσοκομειακό Φάρμακο" που οργανώθηκε σε ξενοδοχείο της Αθήνας.

Χαιρετίζοντας η πρόεδρος του ΕΟΦ κ. Κατερίνα Αντωνίου, σημείωσε ότι τελευταία παρατηρείται έλλειψη παλαιών, αλλά χρήσιμων φαρμάκων και ως τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος διέβλεψε την συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και τον περιορισμό των παράλληλων εξαγωγώνΕιδικά για τα νοσοκομεία, ο ΕΟΦ θα εκδώσει ξεχωριστή εγκύκλιο για το θέμα.

Η κ. Αντωνίου σημείωσε πως σε συνεργασία με τον ΣΦΕΕ και την ΠΕΦ θα προωθηθεί νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις κλινικές μελέτες, καθώς «δεν πρέπει να χάνεται στην Ελλάδα ούτε μία κλινική δοκιμή». Πρόσθεσε πως θα έπρεπε να υπάρχουν και να λειτουργούν νοσοκομειακά πρωτόκολλα, γιατί «ο εξορθολογισμός των δαπανών αποτελεί προτεραιότητα». Και πρόσθεσε πως τα φάρμακα υψηλού κόστους «είναι φάρμακα που ακολουθούν τις Κεντρικές Ευρωπαϊκές εγκρίσεις και πρέπει να μεριμνήσουμε για το σωστό χρόνο έγκρισης αυτών των φαρμάκων από τον ΕΟΦ, διευκολύνοντας τις διαδικασίες».

Η Α’ Αντιπρόεδρος ΕΟΦ και Πρόεδρος της ΠΕΦΝΙ κ. Δέσποινα Μακριδάκη, σημείωσε πως σε σύνολο 100 νοσοκομείων ΕΣΥ εργάζονται μόνο 250 Νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί και 50 νομαρχιακά νοσοκομεία έχουν μόνο ένα φαρμακοποιό. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει διαγωνιστικές διαδικασίες και το κάθε νοσοκομείο επαφίεται στην έκπτωση που δίνει κάθε εταιρεία. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις χορήγησης φαρμάκων όπως αυτή της χορήγησης εκτός ενδείξεων βάσει διαδικασιών, προγράμματα πρώιμης πρόσβασης και χορήγηση φαρμάκων για κλινικές μελέτες με την ενυπόγραφη πληροφορημένη συναίνεση των ασθενών. Η ενημέρωση στον ΕΟΦ πρέπει να αφορά και τις τρεις περιπτώσεις και όχι μόνο τις κλινικές μελέτες. Πρέπει να γίνει κεντρική μηχανογράφηση όλων των νοσοκομείων και να συνδεθεί με το σύστημα της ΗΔΙΚΑ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΦΕΤ κ. Δημήτρης Πανταζής ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα των ελλείψεων απασχολεί αρκετές χώρες, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών. Το 80% των ελλείψεων στα νοσοκομεία, βάσει στοιχείων του FDA, οφείλονται σε ζητήματα παραγωγής. Πολλά, δε, φάρμακα, παράγονται μόνο από έναν παραγωγό. Τα βασικά μέτρα για απρόσκοπτη πρόσβαση είναι η έγκαιρη και συστηματική αναγνώριση όλων των φαρμάκων που παρουσιάζουν ελλείψεις και η θεσμοθέτηση ενός συστήματος αναφοράς για τα φάρμακα που καλύπτουν νοσοκομειακές ανάγκες. «Το ΙΦΕΤ μπορεί να συμβάλλει στην διευκόλυνση του ζητήματος των ελλείψεων, με προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι για το Ινστιτούτο» κατέληξε.

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικών της Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κ. Μαίρη Γείτονα, ανέφερε ότι «βιώνουμε προβλήματα στο χώρο των Νοσοκομείων, όπως η διαχείριση του προϋπολογισμού των νοσοκομείων, οριζόντια μέτρα που επιβάλλονται όπως το clawback και το rebate καθώς και η καθυστέρηση των πληρωμών των νοσοκομειακών χρεών. Ο έλεγχος στη Δημόσια Φαρμακευτική Δαπάνη, μέσω πληροφοριακών συστημάτων είναι η βασική λύση αυτών των προβλημάτων».

Η φαρμακοποιός στο «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» κ. Δήμητρα Γεννηματά, αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στην Ευρώπη, καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα είναι διασυνοριακό και σημείωσε πως οι Ευρωπαίοι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί «ζητούν μεγαλύτερη νομική διαφάνεια της ευθύνης των παραγωγών και Ετήσια Έκθεση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), για τις ελλείψεις φαρμάκων σε χώρες της Ευρώπης». 

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Παντείου και Πρόεδρος της Επιτροπής Τιμών Ιωάννης Φίλος, δήλωσε ότι: «έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα για πληροφοριακά συστήματα στα Νοσοκομεία, τόσα που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν νέα Νοσοκομεία». Όμως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όπως οι ορκωτοί λογιστές δυστυχώς δεν παρίστανται στις απογραφές του Νοσοκομειακού υλικού. Επίσης, τα λίγα και ακριβά φάρμακα έχουν μεγάλη μερίδα στο κόστος, όμως δεν υπάρχουν επαρκείς δείκτες αξιολόγησης.

Ο νοσοκομειακός φαρμακοποιός του Σωτηρία Ξενοφών Θειακός τόνισε ότι η αλλαγή του δημογραφικού χάρτη στην Ευρώπη, λόγω του προσφυγικού, έχει αλλάξει τις ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη. Τα έσοδα των φαρμακευτικών εταιρειών με καινοτόμα φάρμακα, μειώνονται λόγω των μέτρων των Κυβερνήσεων και την κυκλοφορία γενοσήμων. Για την προαγωγή της καινοτομίας, είναι απαραίτητη η κλινική έρευνα η οποία εστιάζει κυρίως στην αποτελεσματικότητα και δευτερευόντως στην ασφάλεια. Και τόνισε πως «οι Κανονιστικές Αρχές πρέπει να πληροφορούν επαρκώς τους Επαγγελματίες Υγείας και να λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία φαρμακοεπαγρύπνησης».

Ο διευθυντής εταιρικών υποθέσεων της  Takeda κ. Γιάννης Πετράκης υπογράμμισε ότι υπάρχει ανάγκη αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας (ΑΤΥ) αλλά και ενός μηχανισμού αξιολόγησης της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής με σωστή στοχοθέτηση, για να αποφευχθούν φαινόμενα μεταφοράς κόστους μεταξύ των καναλιών διανομής. Μέχρι τότε υπάρχει ανάγκη καθιέρωσης προτεραιοτήτων στις δαπάνες για φάρμακα συγκεκριμένων κατηγοριών. Επίσης, σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξει εξοικονόμηση μέσω χρήσης γενόσημων και βιο-ομοειδών, για να απελευθερωθούν πόροι υπέρ των καινοτόμων θεραπειών. Με σωστό στρατηγικό  σχεδιασμό, με τη χρήση απλών αλγορίθμων και με την προσθήκη ισοδύναμων μέτρων, μπορούν σταδιακά να αποσυρθούν οριζόντια μέτρα όπως τα rebate και clawback.