Στην "κόψη του ξυραφιού" βρίσκονται τα νοσοκομεία της χώρας, με τις ελλείψεις υλικών και φαρμάκων που πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο τον τελευταίο καιρό. Μόνο που όπως όλα δείχνουν, η κατάσταση θα συνεχιστεί, με επώδυνες συνέπειες για όλους, ξεκινώντας από τα νοσοκομεία και τους προϋπολογισμούς τους,  τους ασθενείς που υφίστανται τις ελλείψεις και την αγορά η οποία τελεί σε κατάσταση αναμονής.

Αιτία είναι η καινούρια καθυστέρηση στους τέσσερις διαγωνισμούς που έχουν προκηρυχθεί από την Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, για την προμήθεια σειράς βασικών φαρμάκων για τα νοσοκομεία.

Με πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΥ δίνεται καινούρια παράταση στους διαγωνισμούς, ξεκινώντας από τα μέσα Απριλίου και φτάνοντας ως τις αρχές Μαϊου.

Στη διάρκεια αυτού του διμήνου περίπου, θα επιχειρηθούν να δοθούν διευκρινίσεις στις περίπου 20 εταιρίες που έχουν δηλώσει συμμετοχή στους διαγωνισμούς, όμως ζητούν να αποσαφηνιστούν κάποιοι όροι που περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις των διαγωνισμών. 

Κεντρικό ζήτημα είναι η εισαγωγή στα δικαιολογητικά ενός "πιστοποιητικού φερεγγυότητας προμηθευτή", προκειμένου να μην καταλήξουν και αυτοί οι διαγωνισμοί σε φιάσκο, όπως είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια.

Ο λόγος είναι ότι από τους όρους των διαγωνισμών, δεν υπήρχε πρόβλεψη για το τι θα γίνει σε περίπτωση που ο μειοδότης δεν παραδώσει τελικά την παραγγελία που κατακυρώθηκε σε αυτόν.

Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν θέσει το συγκεκριμένο θέμα επανειλημμένα, με αποτέλεσμα να ζητείται τώρα "προϋπηρεσία" των εταιριών σε διάθεση μεγάλων ποσοτήτων, και η συζήτηση στρέφεται στην καθιέρωση προδιαγραφών τέτοιων, ώστε η κάθε εταιρία που συμμετέχει να μπορεί να παραδώσει άμεσα το 30% της παραγγελίας που θα γίνει τελικά με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Όμως το σενάριο αυτό, δεν καλύπτει τις περιπτώσεις φαρμάκων που έχουν μπει πρόσφατα στην αγορά, στην περίπτωση που πρόκειται για καινούρια πρωτότυπα ή καινούρια γενόσημα. Έτσι, κρίθηκε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για διαβούλευση, προκειμένου να διασφαλιστούν οι παραδόσεις και να μην βρεθούν τελικά τα νοσοκομεία ακάλυπτα και με "δεμένα τα χέρια", δηλαδή να μην μπορούν να παραγγείλουν φάρμακα που είχαν συμπεριληφθεί στη διαγωνιστική διαδικασία.

H απόφαση για παράταση
Η σχετική απόφαση παράτασης της διενέργειας των διαγωνισμών προβλέπει για κάθε μία διακήρυξη, τα εξής:

i) ∆ιακήρυξη Ε.Π.Υ. 1/2014: Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.4.2016 ηµέρα ∆ευτέρα, ώρα 16:00µ.µ. Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18.4.2016, ηµέρα  ∆ευτέρα, ώρα 10:00π.µ.
 ii) ∆ιακήρυξη Ε.Π.Υ. 2/2014: Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 12.4.2016, ηµέρα Τρίτη, ώρα 16:00µ.µ. Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18.4.2016, ηµέρα  ∆ευτέρα, ώρα 12:00µ.µ. 
iii) ∆ιακήρυξη Ε.Π.Υ.  3/2014: Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 5.5.2016, ηµέρα Πέµπτη, ώρα 16:00µ.µ.  Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12.5.2016, ηµέρα Πέµπτη, ώρα 10:00π.µ. 
iv) ∆ιακήρυξη Ε.Π.Υ.  4/2014: Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 6.5.2016 ηµέρα Παρασκευή, ώρα 16:00µ.µ.  Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12.5.2016 ηµέρα Πέµπτη, ώρα 12:00µ.µ. 

Η φαρμακευτική αγορά
Παρότι 20 φαρμακευτικές έχουν ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, λόγω ασαφειών στις προκηρύξεις των διαγωνισμών, εντούτοις δεν μπορούν να αποφύγουν τους κινδύνους που προκαλούν αυτού του τύπου οι καθυστερήσεις, αφού στο μεταξύ τα νοσοκομεία συνεχίζουν να αγοράζουν φάρμακα για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών.

Το γεγονός αυτό, όμως, δημιουργεί δύο προβλήματα:

  • την επιβολή αυξημένου νοσοκομειακού clawback στο πρώτο εξάμηνο, ενδεχομένως και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, εξαιτίας της σταθερής νοσοκομειακής δαπάνης μαζί με την τμηματική προμήθεια φαρμάκων με απευθείας παραγγελίες, γεγονός που δεν εξοικονομεί πόρους που θα ήταν διαθέσιμοι εξαιτίας των εκπτώσεων που θα προκύψουν από τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς και 
  • την περεταίρω καθυστέρηση πληρωμών από τα νοσοκομεία, ακριβώς εξαιτίας των κλειστών προϋπολογισμών που έχουν τεθεί, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το μέσο όρο του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών από προμήθειες προς το σύστημα υγείας.