Ελεύθερη χρήση υπηρεσιών υγείας από το ΕΣΥ και το ΠΕΔΥ μπορούν από σήμερα να κάνουν οι ανασφάλιστοι που έχουν ΑΜΚΑ, με απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού.

Στην απόφασή του, ο κ. Ξανθός δίνει τη σχετική εντολή στις διοικήσεις νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και μονάδων ΠΕΔΥ, σημειώνοντας ότι δεν χρειάζεται να περιμένουν την υπογραφή της αναμενόμενης κοινής υπουργικής απόφασης

Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει τα εξης: "Μετά τη δημοσίευση του ν.4368/2016 (Α' 21) και μέχρι να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 33 παρ. 5 αυτού κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας, Εργασίας και Οικονομικών, εντέλλονται οι Διοικήσεις και οι αρμόδιες υπηρεσίες όλων των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και των μονάδων ΠΕΔΥ, να παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους δικαιούχους της παρ.2 - εδάφια α) και β) του ως άνω άρθρου που κατέχουν ΑΜΚΑ και προσέρχονται σε αυτά, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνσή τους".