Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες είναι τελικά η διάταξη του νόμου για το "παράλληλο πρόγραμμα" της κυβέρνησης, που προβλέπει την τμηματική εξόφληση του rebate παλαιοτέρων ετών από τη φαρμακευτική βιομηχανία.

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, πρόκειται για την 11η τροποποίηση της σχετικής διάταξης που ξεκινά από το 2011 για να φτάσει σήμερα να προβλέπει -με ενδιάμεσα δέκα τροποποιήσεις- τα διάφορα rebate που έχουν καθιερωθεί ως μέτρο περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης και της είσπραξης ζεστού χρήματος για τα δημόσια ταμεία, από την αγορά της υγείας.

Ας δούμε όμως τι λέει η σχετική διάταξη, αναλυτικά.

Η καταβολή του rebate που δεν έχει συμψηφιστεί με οφειλές του δημοσίου προς την κάθε φαρμακευτική ξεχωριστά, μπορεί να γίνει τμηματικά και σε τέσσερις ισόποσες δόσεις  που θα πρέπει να καταβάλλονται ανά δίμηνο και η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί ως τις 15 Μαρτίου, ενώ η τελευταία δόση θα καταβληθεί στις 15 Σεπτεμβρίου. Αφορά τα έτη 2012 - πρώτο εξάμηνο του 2015.

Τώρα για το ποιό rebate θα πρέπει να καταβληθεί από τα 9 που έχουν θεσπιστεί συνολικά, η απάντηση χρειάζεται ένα "ταξίδι στο χρόνο" και στις πολλαπλές τροποποιήσεις που έχει υποστεί το σχετικό άρθρο.

Η νέα διάταξη ρυθμίζει οφειλές από την περίπτωση α΄ και γ΄ του άρθρου που τροποποιείται (35 του ν.3918/2011). Δηλαδή η περίπτωση α΄ αφορά ποσοστό 9% στην τιμή παραγωγού σύμφωνα με την απόφαση τιμολόγησης, συν ποσοστό 2% για φάρμακα που εντάσσονται σε ξεχωριστή θεραπευτική κατηγορία.

Και η περίπτωση γ΄ το rebate όγκου, που φθάνει για πωλήσεις 100.000-400.000 ευρώ το 2%, για πωλήσεις 400.001-800.000 ευρώ το 4%, πωλήσεις 800.001-1.200.000 ευρώ το 6%, πωλήσεις 1.200.001-1.600.000 ευρώ το 8%, πωλήσεις 1.600.001-2.000.000 ευρώ το 10% και πωλήσεις ανω των 2.000.000 ευρώ, το 12%. Τα στοιχεία πωλήσεων, προέρχονται από την ΗΔΙΚΑ, βάσει των συνταγών ΕΟΠΥΥ.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, έστω μίας δόσης, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παύει αυτόματα να αποζημιώνει τα αντίστοιχα φάρμακα, τα οποία διαγράφονται και από τη θετική λίστα. Σε περίπτωση μη καταβολής του rebate όγκου, τα ποσά εισπράττονται με τη διαδικασία του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. (σχετικό ρεπορτάζ Healthmag, εδώ).
Οι εταιρείες δικαιούνται βεβαίωσης καταβολής του ποσού επιστροφής για φορολογική χρήση.

Δυσμενές κλίμα 
Με την παραπάνω ρύθμιση γίνεται προσπάθεια είσπραξης ενός από τα οικονομικά βάρη που οφείλουν κυρίως  οι ελληνικές φαρμακευτικές εταιρίες, του rebate, σε μια περίοδο που αυτές αντιμετωπίζουν οξύτατα οικονομικά προβλήματα αφ’ ενός λόγω της γενικής οικονομικής κρίσης στη χώρα αλλά και αφ’ ετέρου λόγω των δραματικών αλλαγών που έχουν επέλθει τα τελευταία 5 χρόνια στην ελληνική αγορά, με τις αλλεπάλληλες και κατακόρυφες μειώσεις των τιμών των φαρμάκων, την επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων (rebate και claw back) που ξεκίνησαν ως έκτακτες επιστροφές αλλά κατέληξαν μόνιμες, όταν μάλιστα το μερίδιο αγοράς των ελληνικών φαρμάκων όχι μόνον δεν αυξήθηκε, παρά τις μειώσεις των τιμών τους, αλλά συρρικνώθηκε ακόμη περισσότερο, σε απόλυτες τιμές.

Οι ασφυκτικές πιέσεις συνεχίζονται, τόσο από τις μειώσεις των τιμών του τελευταίου δελτίου τιμών φαρμάκων, όσο και από τις πρόσθετες μειώσεις που θα έρθουν από τα επόμενα δελτία τιμών, στη βάση των μνημονιακών επιταγών. Στην κατεύθυνση αυτή, μια μικρή πολυεθνική ήδη ανακοίνωσε νέο γύρο απολύσεων σε σημαντικό ποσοστό του προσωπικού της, καθώς η δραστηριοποίηση στη χώρα μας θεωρείται ασταθής, τόσο σε ότι αφορά τον κλάδο της υγείας (νέα φαρμακευτική πολιτική, νέα μέτρα ελέγχου στον τομέα της υγείας), όσο και σε ότι αφορά τις ασφυκτικές πιέσεις από το προσφυγικό, τις αξιολογήσεις κλπ. Μέχρι στιγμής οι λοιπές φαρμακευτικές τηρούν στάση αναμονής, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, προκειμένου να λάβουν τις όποιες αποφάσεις τους.