Οι καρδιολογικές εξετάσεις θα γίνονται κατόπιν ραντεβού, στο τηλέφωνο 2103626587.

Οι εξετάσεις γίνονται σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και ως συνέχεια της κοινής προσπάθειας των δύο φορέων για την προαγωγή και για την πρόληψη υγείας των πολιτών, καθώς και για τη μείωση της θνητότητας από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Κατά το παρελθόν και σε τακτά χρονικά διαστήματα η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία έχει διενεργήσει σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων προληπτικές καρδιολογικές εξετάσεις, εξετάζοντας εκατοντάδες πολίτες, που δεν έχουν ασφάλιση ή που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.

Ο πρόεδρος της ΕΚΕ κ. Στέφανος Φούσας, με αφορμή τις εξετάσεις στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων δήλωσε: «Είναι σημαντικό το γεγονός ότι συνεχίζεται η συνεργασία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας με τον Δήμο Αθηναίων σε μια διαρκή προσπάθεια κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συμπολίτες μας. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες -είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με διαφόρους φορείς- τόσο στην Αττική τόσο και στην περιφέρεια, για την προστασία της ανθρώπινης υγείας».