Σταθερό παραμένει το κρατικό τιμολόγιο για τις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις που θεσμοθετήθηκε το 1991. Δεν άλλαξαν οι τιμές των εξετάσεων, αλλά η αποζημίωσή τους από τον ΕΟΠΥΥ.

Την καθοριστική αυτή λεπτομέρεια, αναδεικνύει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ), με αφορμή τις αλλαγές που έφερε η πρόσφατη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, και με την οποία οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν συμμετοχή 15% επί του κρατικού τιμολογίου και όχι επί των νέων μειωμένων τιμών που επιβλήθηκαν στα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια.

Η ΠΟΣΙΠΥ, στη σχετική ανακοίνωσή της παραθέτει την προηγούμενη απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού για τις μειώσεις των τιμών σε ορισμένες εξετάσεις και η οποία αναφέρει τα εξής:

" Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των ιδιωτών παρόχων του, οι τιμές 51 αποζημιούμενων από τον Οργανισμό διαγνωστικών εξετάσεων, μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 43%, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παράρτημα Ε. Οι λοιπές εργαστηριακές εξετάσεις μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 9%, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παράρτημα ΣΤ.

Οι τιμές αποζημίωσης των μαγνητικών τομογραφιών και του PET SCAN μειώνονται κατά 18% και 10% αντίστοιχα, επί των ισχυουσών τιμών αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ. Με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ καθορίζει τις κατευθυντήριες οδηγίες για την εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να ελεγχθεί η δαπάνη διαγνωστικών εξετάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Η απόδοση των μέτρων θα αξιολογηθεί μετά από 2 μήνες".

Αναλύοντας την απόφαση αυτή, η ΠΟΣΙΠΥ σημειώνει πως "δεν μειώθηκε το ισχύον από το 1991, Κρατικό τιμολόγιο, αλλά η αποζημίωση των εξετάσεων που δίδει το συγκεκριμένο Ταμείο (ΕΟΠΥΥ) προς τους συμβεβλημένους παρόχους του".

Αυτό σημαίνει ότι:
α)  Το επίσημο Κρατικό τιμολόγιο (σταθερό από το 1991) εξακολουθεί να ισχύει ως έχει. 
β) Η μείωση των τιμών των εξετάσεων αφορά αποκλειστικά και μόνο τον ασφαλιστικό Οργανισμό που λέγεται ΕΟΠΥΥ και την αποζημίωση που δίνει προς τους συμβεβλημένους παρόχους του, ενώ τα λοιπά (έστω λίγα) ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΥΔΑΠ κλπ) εξακολουθούν να αποζημιώνουν τους συμβεβλημένους παρόχους τους, με το ισχύον Κρατικό τιμολόγιο του 1991.
γ) Επομένως οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, όπως πάντα ίσχυε, θα έπρεπε να επιβαρύνονται με συμμετοχή 15% επί του (επίσημου και αναλλοίωτου από το 1991) Κρατικού τιμολογίου.

Αυτή λοιπόν την «αστοχία» της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης, ύστερα από δική μας παρέμβαση (ΠΟΣΙΠΥ και ΠΕΕΒΙ), ήρθε να διορθώσει  το Υπουργείο Υγείας, με την Υ.Α .Γ3γ/12146 φεκ372/12-2-16, όπου ορίζει ότι «η συμμετοχή 15% των ασφαλισμένων υπολογίζεται επί του κρατικού τιμολογίου».

Εν κατακλείδι:

  • Η συμμετοχή δεν αυξάνεται και ο ασφαλισμένος εξακολουθεί να πληρώνει ό, τι πλήρωνε πάντα από καταβολής ΕΟΠΥΥ.
  • Ο ΕΟΠΥΥ  κερδίζει από την μείωση της αποζημίωσης προς τους συμβεβλημένους «παρόχους» του.
  • Οι μόνοι που χάνουν κατά 50% (λόγω της μείωσης της αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ) είναι οι συμβεβλημένοι «πάροχοι» Εργαστηριακοί γιατροί.