Η PCSK9 είναι μια πρωτεΐνη, που μειώνει την ικανότητα του ήπατος να απομακρύνει την LDL-C, δηλαδή την «κακή» χοληστερόλη, από το αίμα. Είναι γνωστό ότι η αυξημένη LDL-C είναι μία παθολογική κατάσταση της χοληστερόλης ή / και των λιπιδίων στο αίμα και θεωρείται μείζων παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο.

Το νέο φάρμακο της εταιρίας Amgen είναι ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα και προορίζεται για:

* Τη θεραπεία ενηλίκων με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία (ετερόζυγη οικογενή και μη οικογενή [HeFH]) ή μικτή δυσλιπιδαιμία, ως συμπλήρωμα της διατροφής:      

  • σε συνδυασμό με στατίνη ή με στατίνη και άλλες υπολιπιδαιμικές θεραπείες σε ασθενείς που δεν μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι της LDL-C με τη μέγιστη ανεκτή δόση μίας στατίνης, ή      
  • ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με άλλες υπολιπιδαιμικές θεραπείες σε ασθενείς που παρουσιάζουν δυσανεξία στις στατίνες ή για τους οποίους αντενδείκνοται οι στατίνες.

* Τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων ηλικίας άνω των 12 ετών με ομόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία (HoFH) σε συνδυασμό με άλλες υπολιπιδαιμικές θεραπείες.

Η επίδραση του evolocumab στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

«Είμαστε υπερήφανοι για το ότι η υπολιπιδαιμική φαρμακευτική αγωγή μας, το Evolocumab, είναι ο πρώτος αναστολέας της PCSK9 που εγκρίνεται από οποιαδήποτε ρυθμιστική υπηρεσία παγκοσμίως», δήλωσε ο Sean E. Harper, M.D., εκτελεστικός αντιπρόεδρος Έρευνας και Ανάπτυξης της Amgen. «Η υψηλή LDL χοληστερόλη είναι ένα μείζον πρόβλημα υγείας παγκοσμίως και πολλοί ασθενείς δεν είναι σε θέση να ελέγξουν κατάλληλα την LDL χοληστερόλη τους, με τη μέγιστη ανεκτή δόση μίας στατίνης ή δεν είναι σε θέση να πάρουν στατίνες, λόγω δυσανεξίας ή αντενδείξεων. Είμαστε ενθουσιασμένοι για το ότι μπορούμε να διαθέσουμε αυτή τη νέα υπολιπιδαιμική φαρμακευτική αγωγή στους ασθενείς στην Ευρώπη».

Πάνω από το 60% των ασθενών υψηλού κινδύνου στην Ευρώπη εξακολουθεί να μην είναι σε θέση να μειώσει επαρκώς τα επίπεδα της LDL-C με στατίνες ή άλλους επί του παρόντος εγκεκριμένους υπολιπιδαιμικούς παράγοντες. Μεταξύ των ασθενών πολύ υψηλού κινδύνου, το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε άνω του 80%. Το κόστος υγειονομικής φροντίδας της καρδιαγγειακής νόσου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι περίπου 106 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ο John J.P. Kastelein, Καθηγητής Ιατρικής και Πρόεδρος του Τμήματος Αγγειακής Ιατρικής στο Ακαδημαϊκό Ιατρικό Κέντρο (AMC) του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ δήλωσε σχετικά: «Ως το πρώτο μίας νέας κατηγορίας φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το evolocumab θα προσφέρει στους γιατρούς μία σημαντική και καινοτόμο θεραπευτική επιλογή, για τους ασθενείς με μη ελεγχόμενη χοληστερόλη, που έχουν ανάγκη επιπρόσθετης μείωσης της LDL χοληστερόλης τους».