Δυσκολίες στην εμφάνιση εσόδων αντιμετωπίζει ο ΕΟΠΥΥ, ενόψει της αξιολόγησης της χώρας από τους Θεσμούς, αφού ο προσδιορισμός του clawback για το δεύτερο εξάμηνο του 2015, συμπεριλαμβάνει ως προαπαιτούμενο την εκκαθάριση των τιμολογίων της χρονιάς, τη στιγμή που εκκρεμούν ακόμη οι εκκαθαρίσεις παλαιοτέρων ετών.

Με το δεδομένο αυτό, οι κινήσεις του Οργανισμού για να εμφανίσει έσοδα, στρέφονται στις επιστροφές από το rebate, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Σωτήρης Μπερσίμης, να προχωρήσει χθες στην ανακοίνωση ότι από τώρα και στο εξής, η καταβολή του rebate από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας (κλινικές, διαγνωστικά, εργαστήρια και γιατρούς) προς τον Οργανισμό, θα γίνεται σε μηνιαία βάση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σε πρόσφατη σύσκεψη με εκπροσώπους των παρόχων, ο κ. Μπερσίμης εξέφρασε την πρόθεσή του για άμεση εφαρμογή των ελέγχων των τιμολογίων σε πραγματικό χρόνο και μάλιστα εντός Μαρτίου. Πρόκειται για μια διευθέτηση που από χρόνια ζητούν όλοι οι πάροχοι, ώστε να ξεκαθαριστεί το θέμα των υπερχρεώσεων και να φανεί τελικά ποιές είναι οι πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας, αλλά και να σταματήσουν οι κατηγορίες για πλαστά τιμολόγια, υπερχρεώσεις κλπ.

Στο μεταξύ, στο νόμο για το "παράλληλο πρόγραμμα" έχει συμπεριληφθεί διάταξη η οποία προβλέπει την επείγουσα εκκαθάριση των ελέγχων που διενήργησαν οι ελεγκτικές εταιρίες, με κατάθεση των πορισμάτων τους. Και μάλιστα για τις περιπτώσεις καθυστερήσεων, προβλέπει ότι εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου (δηλαδή μέχρι 31 Μαρτίου) «τα πορίσματα ελέγχου κάθε παρόχου, γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στον ΕΟΠΥΥ. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, επιβάλλεται στον πάροχο πρόστιμο ισόποσο με το 5% της τιμολογηθείσας δαπάνης για κάθε μήνα καθυστέρησης. Το ανωτέρω πρόστιμο συμψηφίζεται με το ποσό που ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να καταβάλει στον πάροχο».

Παράγοντες των ιδιωτικών κλινικών σχολίαζαν τη δήλωση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ, επισημαίνοντας ότι από την αρχή της χρονιάς, ο Οργανισμός δεν έχει πληρώσει τους παρόχους του, οπότε δεν θα έχει να εισπράξει επιστροφές, οι οποίες μετά τον καταλογισμό τους ανά επιχείρηση θα πρέπει να συμψηφιστούν με τα ποσά που θα έπρεπε να εισπράξουν κανονικά οι επιχειρήσεις από τον ΕΟΠΥΥ για τις υπηρεσίες που παρείχαν στους ασφαλισμένους του Οργανισμού.

Οι ίδιες πηγές, τόνισαν ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει εισπράξει κανονικά τις εισφορές από τα Ταμεία των οποίων τους ασφαλισμένους καλύπτει υγειονομικά, αφού ήδη μέχρι τον Σεπτέμβριο είχαν καταβληθεί οι εισφορές 4-5 μηνών μόλις.

Για την έναρξη των εκκαθαρίσεων που εκκρεμούν ακόμη στους λογαριασμούς μεταξύ ΕΟΠΥΥ και παρόχων υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού τομέα, εκτός των φαρμακοποιών, τους ελέγχους αναλαμβάνει πλέον από την 1.1.2016 ο ΕΟΠΥΥ, δειγματοληπτικά ανά πάροχο, με έλεγχο τουλάχιστον στο 5% των παραστατικών που καταθέτει ο πάροχος στον οργανισμό. Εάν διαπιστωθούν μη αποδεκτά δικαιολογητικά, αυτά περικόπτονται από το σύνολο της δαπάνης που έχει υποβάλλει ο πάροχος.

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα και για αναδρομική εκκαθάριση από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ για τα έτη 2012-2015, εξαιρώντας τους παρόχους που είχαν αναθέσει την εκκαθάριση αυτή σε ελεγκτικές εταιρίες.