Επιτροπή Παρακολούθησης της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής Δαπάνης η οποία θα έχει στις αρμοδιότητές της και την εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback), συγκροτείται στο υπουργείο Υγείας, με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.

Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης σε μηνιαία βάση, ο εντοπισμός των ενδεχόμενων προβλημάτων και δυσλειτουργιών, η προώθηση θεραπευτικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών για τα νοσοκομειακά φάρμακα, καθώς και η διατύπωση προτάσεων για τη λήψη διορθωτικών μέτρων

Στο τέλος κάθε μήνα, η Επιτροπή θα παραδίδει το πόρισμά της στον υπουργό Υγείας.

Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει ένας μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου τόσο της ζήτησης νοσοκομειακών φαρμάκων, όσο και της διακύμανσης της δαπάνης, με στόχο να διασφαλιστεί η επάρκεια των αναγκαίων φαρμάκων (ειδικά των ακριβών  σκευασμάτων (ΦΥΚ)) και η ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού, περιορίζοντας όσο είναι δυνατόν την αναγκαιότητα του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back).

Πρόεδρος της Επιτροπής, ορίστηκε ο γενικός διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας Θεόδωρος Κομματάς και μέλη η Παναγιώτα Λίτσα, προϊσταμένη της διεύθυνσης φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ, ο Ηλίας Γιαννόγλου,  β΄ αντιπρόεδρος ΕΟΦ, ο Στέργιος Πόραβος, σύμβουλος του υπουργού υγείας και η Δεσποινα Μακριδάκη, υπό την ιδιότητά της του προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (ΠΕΦΝΙ).

Δείτε την απόφαση, εδώ.