Μεταξύ "σφύρας και άκμονος" θα βρεθούν τα μέλη της νεοσυσταθείσας Επιτροπής Παρακολούθησης της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής Δαπάνης που συγκροτήθηκε χθες με σχετική απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού.

Στη λειτουργία της Επιτροπής αυτής, στηρίζονται μια σειρά λύσεις που πρέπει να δοθούν σχετικά με το θέμα των φαρμάκων στα δημόσια νοσοκομεία, ώστε να είναι επαρκή για να καλύψουν τους ασθενείς, να μην υπερβαίνουν τα ετήσια πλαφόν που έχουν τεθεί από τους Θεσμούς ως προς τη δαπάνη και εάν την υπερβούν, τότε αυτή η υπέρβαση να μην είναι δραματική και επιβληθεί υπέρογκο νοσοκομειακό clawback.

Το υπουργείο Υγείας, προσβλέπει από τη λειτουργία της Επιτροπής να συλλέγονται τα στοιχεία της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης από τα νοσοκομεία ανά μήνα και να διατίθενται στην επιτροπή η οποία αναλαμβάνει την παρακολούθησή τους, η Επιτροπή να εντοπίζει άμεσα τα προβλήματα και να προτείνει και την ενδεδειγμένη λύση για κάθε περίπτωση.

Από την πλευρά της φαρμακευτικής βιομηχανίας, τηρείται στάση αναμονής.

Και ο βασικός λόγος είναι οι τιμές των φαρμάκων και πώς αυτές θα διαμορφωθούν τελικά, μετά την αφαίρεση όλων των επιστροφών που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Γιατί σε ότι αφορά τα ήδη γνωστά rebate, αυτά μπορούν να υπολογιστούν και να προγραμματιστούν, όμως η θεσμοθέτηση του νοσοκομειακού clawback δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Και στο τοπίο, εντάχθηκε πρόσφατα κι άλλη μία άγνωστη παράμετρος, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ η οποία αναμένεται άμεσα να λειτουργήσει υπό τον νέο πρόεδρό της καθ. Δημήτρη Γεωργακέλλο.

Το μείγμα αναμένεται εκρηκτικό, μέχρι να υπάρξουν οι απαραίτητες διευκρινίσεις για το πώς ακριβώς αναμένει το υπουργείο Υγείας, να λειτουργήσει τελικά η αγορά φαρμάκου στη χώρα, πώς θα συντονίζονται αυτές οι δύο επιτροπές που στόχο έχουν τη συμπίεση της αγοράς και πώς θα αποφευχθεί το "φαινόμενο του ελατηρίου" όπου από την πολλή συμπίεση, δεν θα τιναχθούν όλα στον αέρα και όχι μόνο επάρκεια φαρμάκων δεν θα υπάρχει, αλλά θα ξεκινήσει νέος γύρος ύφεσης με απομακρύνσεις φαρμακευτικών εταιριών από τη χώρα, κλείσιμο βιομηχανιών και διόγκωση ακόμη περισσότερο της ανεργίας.

Τα ερωτήματα που μπαίνουν σχετίζονται με τις εκπτώσεις που ήδη δίνουν οι φαρμακευτικές στα νοσοκομεία, αφού μέχρι τώρα οι διαγωνισμοί της ΕΠΥ δεν έχουν λειτουργήσει και για τους οποίους προβλέπεται εξαίρεση των εταιριών από το νοσοκομειακό clawback. Δεν υπάρχει όμως καμία πρόβλεψη για το χειρισμό των εκπτώσεων αυτών σε σχέση με το νοσοκομειακό clawback, ούτε επίσης για τον χειρισμό των εκπτώσεων από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, όταν οι επιχειρήσεις θα κληθούν να μετέχουν σε κάποια διαπραγμάτευση για την κάλυψη της αγοράς με τα προϊόντα τους και του συσχετισμού της τιμής αυτής με την αντίστοιχη προς τα νοσοκομεία (όπου υπάρχει σύγκριση).

Η αγορά κινείται "στην κόψη του ξυραφιού" και αναμένει λύσεις για τον προγραμματισμό της χρονιάς που έχει από δίμηνο ξεκινήσει, ενώ πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται σε κατάσταση ασφυξίας, με πολλούς επιχειρηματίες να έχουν δηλώσει διατεθειμένοι να παραδώσουν τα κλειδιά των επιχειρήσεών τους στο υπουργείο, να διοικήσει αυτό τις εταιρίες...