Η φυσιοθεραπεία είναι ιατρικώς επιβεβαιωμένο ότι βοηθάει τα άτομα με αιμορροφιλία και μπορεί ακόμα να προλάβει την ανάπτυξη αναπηρίας ή να αναχαιτίσει μερικώς  την εξέλιξή της.

Τα άτομα με αιμορροφιλία μπορούν να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από την παρακολούθηση συνεδριών με έμπειρους φυσικοθεραπευτές, εξειδικευμένους στις επιπτώσεις που η πάθηση δύναται να επιφέρει. Η Bayer Ελλάς, πιστή στη δέσμευση της για βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών, και όντας στο πλευρό του κοινωνικού συνόλου, υποστηρίζει οικονομικά το σπουδαίο αυτό έργο, προς όφελος των ατόμων με αιμορροφιλία ανά την Ελλάδα.

Για  περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, καθώς και για τη συμμετοχή σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον θεράποντα ιατρός σας, καθώς και με τον Σύλλογο Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών (Σ.Π.Ε.Α), που βρίσκεται στη διεύθυνση Στουρνάρη 51, 104 32 Αθήνα. Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ./ Fax (0030) 210 52 32 667, Email: info@hemophiliasociety.gr, http://www.haemophiliasociety.gr/