Για τις 31 Μαΐου ορίστηκε η δικάσιμος για την προσφυγή της ΠΟΣΙΠΥ στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να εκδικαστεί η αίτηση ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης μείωσης των τιμών των διαγνωστικών εξετάσεων.

Η ΠΟΣΙΠΥ, επισήμανε ότι με την απόφαση αυτή τα εργαστήρια της ΠΦΥ βρίσκονται στα όρια της κατάρρευση και σημείωσε ότι "Η απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης είναι αυτονόητο ότι θα αποβεί καθοριστική για την επιβίωση των εργαστηριακών γιατρών που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλη την Ελληνική επικράτεια".