Αυθημερόν ανακλήθηκαν οι ανακοινώσεις της διοίκησης του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, για την αναστολή λειτουργίας των ΤΕΠ, ανακοίνωσε η 3η Υγειονομική Περιφέρεια.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση της 3ης ΥΠΕ υπογράμμισε ότι μετά τη μετακίνηση γιατρών είτε από τα Κέντρα Υγείας, είτε από άλλα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας για εφημέρευση, τα ΤΕΠ λειτούργησαν κανονικά. 

Στο ΤΕΠ της Παθολογικής του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, που υποτίθεται δεν λειτουργούσε, εξετάστηκαν την 1/3/2016 είκοσι ασθενείς, στις 2 Μαρτίου 23 ασθενείς και στις σήμερα εξετάστηκαν τρείς ασθενείς.  

Τα τελευταία 6  έτη οι Παθολογικές Κλινικές των δύο Νοσοκομείων Πτολεμαΐδας και  Κοζάνης, όπως και άλλες κλινικές τους, είναι υποστελεχωμένες διότι δεν έγιναν προσλήψεις γιατρών.

Σήμερα, ο Υπουργός Υγείας εκδίδει αποφάσεις τοποθέτησης επικουρικών ιατρών, ωστόσο η ανταπόκριση είναι μειωμένη.

Μετά από αυτό, έχουν εκδοθεί Υπουργικές Αποφάσεις για πρόσληψη ιατρών με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Τέλος, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στο Υπουργείο Υγείας η διαδικασία για έκδοση προκήρυξης για πρόσληψη ιατρών σε μόνιμες οργανικές θέσεις.